Bransjestemmer
Det er spennende tider for avfallstrevirke i Europa, sier Ralf Schopwinkel fra Geminor.

Ny trend i bruken av avfallstrevirke i Europa

Å resirkulere eller ikke å resirkulere – det er spørsmålet: Å bytte ut tømmer med avfallstrevirke er en voksende trend som oppfyller den politiske ambisjonen i Europa. Det fulle potensialet for materialgjenvinning er likevel langt ifra oppnådd

EU-kommisjonen (EC) har i en tid presset på for å øke den sirkulære økonomien innen materialgjenvinning i Europa, og har satt et mål på 65 prosent innen 2025. Et viktig element i denne ambisiøse målsetningen er avfallstrevirke, som hovedsakelig brukes til produksjon av sponplater for møbel- og byggebransjen. Utnyttelsen av avfallstrevirke som råstoff i produksjonen av sponplater vokser stadig, og nådde nesten 10 millioner tonn i 2019.

Ralf Schopwinkel fra Geminor.

Prosessen med å implementere avfallsvirke i en sirkulær økonomi startet i sponplatebransjen for rundt 15 år siden. I dag bruker neste alle sponplateprodusenter i Europa avfallstrevirke i produksjonen, eller planlegger å gjøre dette i nær fremtid. I tillegg investerer større anlegg i teknologi som renser avfallstrevirke for gjenvinning for å sikre at mer avfallstrevirke kan bli til nye produkter. Dermed finnes det et potensial for å produsere sponplater som inneholder opptil 100 prosent resirkulert treverk i ganske nær fremtid.

Det er dukket opp en ny trend i bruken av avfall i Europa. Vi legger merke til at det gradvis blir benyttet mer avfallstrevirke i produksjonen av OSB (Oriented Strand Boards), plater som er mye brukt i bygging av prefabrikkerte hus rundt om i Europa. Dette er en ny milepæl for markedet og øker etterspørselen etter avfallstrevirke ytterligere.

Vi ser også en ny trend fra offentlig sektor i Norden. Mange kommuner tilbyr avfallstrevirke med en forutsetning at det skal brukes som råstoff for materialgjenvinning, noe sponplatebransjen tilbyr. Dette er et tiltak i arbeidet med å nå nasjonale mål for gjenvinning.

Energi- eller materialgjenvinning?

I dag brenner energi- og fjernvarmeanlegg treavfall som en del av drivstoffblandingen i flere Europeiske land. Potensielt sett kan energiprodusentene og sponplateprodusentene etter hvert konkurrere om avfallstrevirket, med de priskonsekvensene det medfører.

I dag ser vi at markedet trenger effektive løsninger for å sikre gjenvinning av alt avfallet i omløp. Hva som kan brukes og hvor, har også med kvaliteten på avfallet å gjøre, noe som gjør det viktig å se på energigjenvinning som en nødvendig løsning i omsetningen av avfallstrevirket. For øyeblikket ser vi at det finnes tilstrekkelig materiale tilgjengelig til å forsyne både sponplatebransjen og energigjenvinningsmarkedet.

En global vare

– Avfall pleide å være en lokal handelsvare. Nå er den i økende grad global.

Ralf Schopwinkel, Geminor

For å kunne optimalisere bruken av avfallstrevirke trenger vi felles forskrifter og standarder for å forhindre store svingninger i markedet.

Dette vil muliggjøre en flytende strøm av avfall mellom landene – fra de som har begrenset resirkuleringskapasitet til de med høyere kapasitet. I tillegg må vi fremover være bedre forberedt på å kontrollere produksjon og etterspørsel ved å lagre og tilrettelegge avfallstrevirket på en effektiv måte.

Relaterte artikler

Kurs: farlig avfall

DGM Norway AS

Biopack

DGM Norway AS

LH 35 M Timber Litronic

Liebherr Norge AS

DZ 750

OP System Norge AS

Volum containere

Nordcon AS

SST 720

OP System Norge AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

KlesIGLO og andre sirkulære bobler

Tone Skårdal Tobiasson, Journalist og forfatter, Styremedlem Union of Concerned Researchers in Fashion
Ingun Grimstad Klepp, OsloMet
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.