Nyheter

Utvikling i Nederland viktigere enn Brexit?

Meglere og forbrenningsanlegg virker så langt lite bekymret for at Brexit vil påvirke restavfallseksporten fra England dramatisk. Derimot kan Nederlands import fra England og Tyskland påvirke det nordiske markedet.

Nederland betaler i dag forbrenningsavgift på innenlandsk avfall. Men ikke på avfall hentet i England. Det gjør import fra England svært økonomisk gunstig. I tillegg bytter Nederland og Tyskland mye avfall.

– Om dette markedet stenger igjen, kan det påvirke avfallsflyten til Sverige, sier Sixten Lindberg, salgssjef hos Renova i Gøteborg.

Liten svensk uro over Brexit

Renovas salgssjef Sixten Lindberg

Svenske og engelske myndigheter har opplyst til svenske forbrenningsanlegg at notifikasjonen (søknadsbehandling) vil gå som normalt.

– Det er mulig at vi kan få litt problemer med logistikken, men etter 4-6 uker bør det gå som normalt, sier Lindberg. Han tror at hvis noe uforutsett skjer, er det teoretisk mulighet for tollavgift på transport og at det kan bli problem med momsrefusjon.

– Vi tror at om svenske og engelske myndigheter snakker sammen, går det bra, sier Renovas salgssjef Sixten Lindberg.

Renova: Mindre norsk eksport til Gøteborg

Tidligere importerte Renova mye husholdnings- og næringsavfall fra Norge. På grunn av befolkningsvekst og naturlig økning i avfallsmengdene lokalt, er nå importen fra Norge begrenset til impregnert treverk.

– Vi hører at kvaliteten på det norske avfallet er blitt bedre – nordmennene har blitt flinkere til å sortere, sier Sixten Lindberg. Han sier at det meste de importerer er fra England, mens i Syd-Sverige blir nok interessen for Tyskland større om Nederland økler importen fra England.

Minst bekymring hos Fortum

Fortum Varme i Oslo importerer ca 100.000 tonn avfall årlig fra England. Men bekymringen er kun relatert til eventuelle konsekvenser i det svenske markedet.

-̶  Brexit får liten direkte effekt på Fortum Oslo Varmes salg av sluttbehandling av avfall da reguleringen av import og eksport av avfall videreføres som før. Vi kan få indirekte effekter ved at importen til Sverige går ned og dermed vil etterspørselen fra Sverige øke i Norge. Fortum Oslo Varme har en beredskapsplan som gjør oss mindre eksponert hvis volumet av internasjonalt avfall skulle bli redusert eller stoppet, sier kommunikasjonssjef Truls Jemtland.

Geminor: Myk eller hard Brexit avgjør

Slik som signalene er nå kan det tyde det vil gå mot en koordinert Brexit, sier Geminors Ralf Schöpwinkel Han tror ikke at prisene vil endres betydelig. Blir det en hard Brexit og det kommer til forstyrrelser i samfunnet i UK som ikke kan forutses, så kan eksporten stoppe opp med den konsekvensen at det vil føre til mangel på avfall i Norden.

– Det vil da føre til konkurranse om avfallet med fall i gate fee som et veldig mulig resultat, sier Schöpwinkel. Ingen andre markeder er på kort sikt klar til å eksportere 3,5 millioner tonn avfall på årsbasis. På lengre sikt vil andre markeder overta UK’s posisjon, tror Schöpwinkel.

Engelsk avfall fases sakte ut

– Vi ser en økende trend på import til Sverige fra andre land enn England, så importavhengigheten fra England reduseres nå gradvis. Ralf Schöpwinkel mener Tyskland, Italia og andre land vil øke eksporten til Sverige.

Myndigheter beroliger

– Myndighetene i importland i Europa har bekreftet at dagens notifiseringer vil gjelde videre til de utløper ved utløpsdato. Det er den mest vesentligste hindring/begrensing for grensekryssende avfallstransporter. Så på dette området vil det ikke bli hindringer ved en Brexit, sier Schöpwinkel.

– Et annet spørsmål vil være om tollmyndigheten på begge sidene er klar til den økte administrasjonen fortollinger vil føre med seg. Dette praktiseres allerede mellom UK og Norge og mellom Norge og Sverige, så systemene burde være på plass. Tror dette vil løse seg greit for Norden, sier han.

England har ikke deponikapasitet

Logistikken fra UK til Norge og Sverige går stort sett via Immingham og systematisert RoRo ferger. Det regnes ikke med at disse vil stoppe selv ved en hard Brexit.

Fortolling kan medføre økte omkostninger som det vil gjenstå å se hvem som må dekke  i markedet. Dette gjelder som sagt kun for Sverige (og andre EU land) da eksport til Norge allerede blir toll deklarert.

Alternativet for UK i forhold til eksport er deponering.

– Vi tror ikke at UK-deponier er klar for å ta unna mellom 3 og 3,5 millioner tonn på kort varsel. Det vil føre til økninger i gate fees hos deponiene. Vi tror derfor at priser for RDF eller restavfall til forbrenning vil øke som følge av Brexit. Noen mengder vil sikkert gå tilbake til deponier så det er vanskelig å spå hvordan prisen tilpasser seg, men den vil nok øke, avslutter Geminors COO Ralp Schöpwinkel.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!