Nyheter
Den svenske regjeringen trosser alle advarsler og vil innføre skatt på avfallsforbrenning. Nå har Riksdagen siste ord. Foto: Renova

Forbrenningsskatt opp i Riksdagen

Den svenske regjeringens forslag om å innføre skatt på avfallsforbrenning går nå til Riksdagen.

Det meget omstridte skatteforslaget ble i slutten av forrige uke klubbet gjennom av regjeringen og behandles snart av Riksdagen i Sverige.

Dermed ser det ut til at «forbrenningsskatten» likevel blir innført fra 1. april neste år av – til tross for meget omfattende protester fra både Avfall Sverige, fagekspertise og det svenske lagrådet.

Skatten trappes opp

Forslaget går ut på en opptrapping av skatten i løpet av de tre neste årene: fra 75 kroner per tonn avfall i 2020, over 100 kroner per tonn i 2021 til 125 kroner per tonn avfall i 2022. Unntak fra skatten innføres for blant annet farlig avfall, biobrensel og animalske biprodukter.

Skal ha effekt på sikt

Den nye skatten skal være del av den svenske regjeringens arbeid for å nå de nasjonale klima- og miljømålene. Den mener at «forbrenningsskatten» er et tiltak som kan gi effekt på sikt.

Skatten er beregnet til å gi 240 millioner kroner i statskassen i 2020, rundt 420 millioner i 2021 og 530 millioner i 2022.

Meningsløs skatt?

Avfall Sverige mener fortsatt at innføringen av forbrenningsskatten er meningsløs.

– Det beste hadde vært om regjeringen hadde lyttet til sin egen utredning, alle høringsinstanser og lagrådet som alle sammen har advart mot denne skatten, sier administrerende direktør Tony Clark.

Innført tidligere

Forbrenningsskatt er blitt innført tidligere, i 2006, men ble avskaffet igjen fire år senere fordi den blant annet hadde en dårlig effekt på materialgjenvinning.

Gryende norsk debatt

Debatten om forbrenningsskatt og prising av utslipp fra forbrenning går også i Norge. Spørsmålet er om avfallsforbrenningsanlegg for husholdningsavfall skal innlemmes i EUs kvotesystem, eller om det skal innføres CO2-avgift på forbrenning av avfall.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!