Nyheter
Fabrikken til Norcem/HeidelbergCement i Brevik Foto: Norcem

Trenger flere anlegg for at

karbonfangst blir lønnsom

– Vi trenger flere anlegg for at karbonfangst skal bli lønnsom, er Per Breviks klare beskjed til både industri og myndighetene. Norcem/HeidelbergCement er ett av to selskap som venter på grønt lys til karbonfangst.

Det er noe oppløftende over å høre en nøktern, pragmatisk industrimann ivre for miljø, lavere utslipp og teknologiutvikling – som Per Brevik, direktør for alternativt brensel og bærekraft ved Norcem/HeidelbergCement i Brevik.

– Fantastisk bra

– Dette blir et fantastisk bra prosjekt, er han overbevist om og sikter til selskapets planer om å etablere et fangstanlegg for karbondioksid på sementfabrikken i Brevik – som del av bedriftens strategi for å kunne produsere sement med lavest mulig CO2-utslipp.

Han er optimist og lot det også skinne godt gjennom da han presenterte prosjektet under temakvelden med siste nytt om CO2 som Polyteknisk Forening i Oslo hadde invitert til.

Åpning 20. mai 2024?

– Anlegget vårt for karbonfangst blir åpnet 20. mai 2024, sa han, til kraftig applaus fra tilhørerne, vel vitende om at alt er avhengig av at regjeringen tar sin investeringsbeslutning snarest mulig.

Per Brevik, direktør for alternativt brensel og bærekraft i Norcem/HeidelbergCement Foto: Norcem

Norcem har nå konsekvens-utredet prosjektet og overlevert fangststudie-rapporten til statsforetaket Gassnova. Utredningen er sendt ut på høring, med frist 16. desember i år. Det vil også bli holdt et åpent møte om planene 27. november i Brevik.

Nullutslipp innen 2030

Direktøren la ikke skjul på at «sementindustrien er jo en versting» som står for 85 prosent av de totale CO2-utslippene nasjonalt.

Og Norcem/HeidelbergCement er veldig klar på hvilken vei som er den rette å gå: «Fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) er den eneste løsningen for å bli utslippsfri. Uten CCS er det urealistisk å nå målene i Paris-avtalen. Norcem har en visjon om null utslipp av CO2 fra betongprodukter, sett over et livsløpsperspektiv, innen 2030», skriver selskapet på nettsidene sine.

Fanger 400.000 CO2 i året

Løsningen er karbonfangst rett ved forurenseren, sementfabrikken. Demonstrasjonsanlegget i Brevik klarer å fange 400.000 tonn CO2 i løpet av et år, 55 tonn per time. Det tilsvarer utslipp fra hele 200.000 biler. Det gir en fangstrate ved fabrikken på 50 prosent, fortalte Brevik.

Norcem/HeidelbergCement har jobbet med karbonfangst-prosjektet siden 2005. Det skjøt skikkelig fart fra 2011 av, og nå er altså karbonfangst-rapporten levert.

Per Brevik mener at den norske karbonsatsingen må bestå av to trinn:

– Infrastrukturen må etableres med det første fangstanlegg. Og så trenger landet ytterligere anlegg for at fangsten skal bli lønnsom.

Ja, og så trengs det nok CO2 som kan fanges.

Om CO2 og karbonfangst ved Norcem Breivik

Fra pipene på verdens kullkraftverk, gasskraftverk og industrianlegg strømmer røykgass som inneholder store mengder av den luktfrie og usynlige klimagassen CO2. Gassen oppstår særlig som følge av forbrenning av fossile brensler (kull, olje og gass), men også som et resultat av sementproduksjon.

For å forhindre farlige klimaendringer, må CO2-utslippene ned. Samtidig vil verden være avhengig av kull, olje, sement og gass i mange tiår framover. Derfor trengs teknologi for å fange og lagre CO2.

CCS-anlegget hos Norcem/HeidelbergCement i Brevik. Foto: Norsk Industri

I 2013 startet Norcem/HeidelbergCement et testforsøk hvor ulike teknologier ble prøvd på fabrikken. Dette prosjektet pågikk fram til 2017.

På bakgrunn av testene ble det utarbeidet en mulighetsstudie for bruk av Aker Solutions aminteknologi. Rapport om dette ble lagt frem i mai 2015. Les mer her.

Olje- og energidepartementet la i juli 2016 frem sin mulighetsstudie for fullskala CO2-håndtering i Norge. Norcems prosjekt er et av tre fangst-prosjekter som er inkludert i studien. Les mer her.

I Statsbudsjettet for 2017 blir det bevilget midler til videre utarbeidelse av fullskala CO2-fangstprosjekter.

Norcem Brevik søkte og ble tildelt kontrakt for gjennomføring av konseptstudie.

I Statsbudsjettet for 2018 foreslo Regjeringen å bevilge 360 millioner kroner til videre studier av fullskala demonstrasjons­anlegg for CO2-håndtering i Norge. Konseptstudiene skal blant annet optimalisere de tekniske løsningene, redusere risiko og gi sikrere kostnadsestimater.

Forstudien ble levert til Gassnova SF 4. november. Stortinget skal etter planen gi et beslutningsgrunnlag for investering i løpet av høsten 2020/våren 2021.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!