Nyheter
De fire nye Arena-klyngene med det synlige beviset på at de er blitt tatt opp i det nasjonale programmet for næringsklynger. Foran fra venstre: Eirik Langeland, klyngeleder NOSCA Clean Ocean. Benedikte Økland, daglig Leder for Construction City Cluster, Eirik Hovstein, styringsgruppeleder i Autonomiklyngen og Børge Bentsen, leder av Marine Recycling Cluster. Foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge

Marine Recycling Cluster

ny nasjonal næringsklynge

Marine Recycling Cluster (MRC) i Stokmarknes er blitt tatt opp i det nasjonale programmet for næringsklynger og har fått status som Arena-klynge.

– Jeg har tro på at denne klyngen vil bidra med verdifull kompetanse i kampen mot forsøpling av havet. Plast i havet er stort problem. Ikke bare for livet i havet, men også for alle som lever av havet, understreker fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Smart teknologi for et renere hav

Marine Recycling Cluster består av 19 medlemmer og samarbeidspartnere. Klyngen vil vise vei til et renere verdenshav gjennom smart teknologi og bedre metoder.

Det er et stort behov for produkter og tjenester som kan effektivisere marin opprydding og forebygge havforsøpling, mener Nærings- og fiskeridepartementet.

Mobil energigjenvinning av plast

MRC utvikler konsepter for opprydding av marin forsøpling, behandling av utrangert utstyr fra fiskeri og havbruk og mobil energigjenvinning av havplast. Dessuten jobber nordlendingene med å utvikle et internasjonalt samarbeidsorgan mot marin forsøpling.

Seks millioner i støtte

Med utnevnelsen følger to millioner kroner i tre år framover. Det medfører også større synlighet gjennom konferanser og møter.

Marine Recycling Cluster er én av åtte næringsmiljøer som har fått status som Arena- eller Arena Pro-klynger.

Fakta om klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters

Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer programmet, mens Innovasjon Norge, i samarbeid med Norges forskningsråd og Siva, er ansvarlig for å drive det.

For 2020 er det budsjettert med 189 millioner kroner til klyngeprosjektene. Det er i alt 36 klynger med i programmet Norwegian Innovation Clusters.

Programmet støtter utviklingen av klynger over hele landet. Det består av tre nivåer. De åtte klyngene som ble utnevnt på fredag, er såkalt Arena og Arena Pro-klynger. Arena-nivået omfatter nyetablerte samarbeidsinitiativ.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!