Nyheter
Stortingets seksjon for innkjøp og avfallsselskapet Ragn-Sells er uenige om miljøkravene som ble stilt i anbudskonkurransen om renovasjonstjenester i de folkevalgtes hus. Foto: Torbjørn Leidal

Droppet anbudsrunden om avfallshåndtering på tinget

Avfallsselskapet Ragn-Sells syns det er uheldig hvordan Stortingets administrasjon utformet miljøkravene i anbudskonkurransen for avfallshåndtering på tinget. Og lot være å delta.

Hver gang et anbud utlyses, både i næringslivet og offentlig sektor, trekkes «innkjøpsmakten» fram som et viktig argument. «Makten» skal brukes for å fremme kvalitet, miljø, sirkulære løsninger – og «tvinge fram» et grønt skifte.

Bare pris?

Det gjorde Stortinget imidlertid ikke da det inviterte til anbudskonkurranse om renovasjonstjenester blant de folkevalgte, mener Ragn-Sells.

Innkjøperne på tinget la opp til et anbud som var 100 prosent vektet på pris, mens alle miljøkrav som ble stilt, var minstekrav i tråd med lovverket, poengterer Rune Stensli, salgsdirektør hos Ragn-Sells, overfor avfallsbransjen.no.

Avfallshenting fra Stortinget

I starten av juli la Stortingets administrasjon ut et anbud for renovasjonstjenestene på tinget. De innebærer regelmessig henting av avfall fra Stortinget samt leie av utstyr og rapportering.

Rammeavtalen varer i to år fra 1. desember, med opsjon på forlengelse på ett og ett år. Den økonomiske totalrammen ligger på 3 millioner kroner. En forholdsvis liten kontrakt, altså.

Avtalen ble tildelt 20. september og gikk til Franzefoss. Det var Norsk Gjenvinning som hadde renovasjonskontrakten tidligere. Selskapet deltok også i år i anbudskonkurransen.

Highway-to-el-konseptet til Ragn-Sells er bare ett eksempel på at avfallsselskapet er opptatt av miljøvennlighet og innovasjon. Et annet er #Elskede-by, et samarbeid med Bring og KLP. Foto: Øyvind Paulsen

Deltok ikke i konkurransen

Konkurrent Ragn-Sells, som er kjent for sin innsats for sirkulær økonomi, valgte imidlertid å ikke delta i konkurransen. Selskapet hadde gått nøye gjennom konkurransegrunnlaget i Stortingets anbud og reagerte særlig på at det ikke gis tilleggspoeng for miljø utover anbudets minstekrav.

Miljøkrav gir ingen uttelling

I et brev til Stortingets seksjon for innkjøp 2. september skriver det familieeide avfallsselskapet:

«Miljø og kvalitet blir kun vurdert ut fra et absolutt minimum hvor innovasjon, konseptutvikling og tekniske løsninger ikke blir vurdert til å gi noen form for ekstra uttelling. Dette overrasker Ragn-Sells da det legges ut anbud på vegne av de «folkevalgtes hus», Stortinget.»

Avfallsselskapets konklusjon ble derfor:

«Ragn-Sells fastholder sin beslutning om ikke å delta i denne konkurransen.»

Tilfredsstillende miljøhensyn

Stortingets innkjøpere opplyste i sitt svar til Ragn-Sells at de har hatt bistand av en ekstern miljørådgiver til å vurdere hvordan de skulle utforme miljøkravene i anbudet. Konklusjonen ble at miljøaspektet skulle oppfylles gjennom en rekke oppstilte minstekrav.

Det vil si at leverandørene, som ikke kan forplikte seg til disse minstekravene på miljø, ikke vil kunne bli tildelt kontrakt.

«På bakgrunn av ovennevnte krav mener vi at miljøhensynet blir ivaretatt på tilfredsstillende måte i anbudskonkurransen», skriver Stortingets seksjon for innkjøp og oppfordrer Ragn-Sells til «likevel å vurdere tilbud i konkurransen».

Pris og kvalitet like viktig

At miljøhensynet er blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte, er Ragn-Sells altså ikke enig i. På spørsmål fra avfallsbransjen.no om hvordan Stortingets administrasjon burde ha utformet miljøkravene i anbudet for å være «sirkulær nok», kommer Rune Stensli med noen eksempler:

  • 50 prosent vektet pris og 50 prosent vektet kvalitet, miljø og sirkulære løsninger vil bygge oppunder utviklingen av sirkulære løsninger og øke miljøfokuset i samfunnet. Stortinget burde ha gått foran som det beste eksemplet, mener Ragn-Sells.
  • Tydeligere kriterier på forhånd i henhold til begge parametre som:
  • Kjøretøy-rangering (med utslippsfri transport/bil på topp).
  • Krav til høy sorteringsgrad på avfallet, slik at det enkelt kan gå til materialgjenvinning på enkelte avfallsfraksjoner.
  • Krav til materialgjenvinning på enkelte fraksjoner. Her kunne Stortinget ha forespurt markedet på forhånd i dialogmøter. Det ble ikke gjennomført dialogmøter i forkant av anbudskonkurransen.
  • #Elskede-by-konseptet kunne vært vurdert og hadde passet ypperlig for Stortinget. Altså postpakker inn til Stortinget og avfall ut av tinget på samme rute, med elektriske kjøretøy.

Men slik ble det altså ikke.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!