Nyheter
Innsamlingsordningen for utrangerte fritidsbåter kan trygt kalles en suksess etter at 20.000 båter ble levert til opphugging i løpet av to år. Foto: Snorre Tønseth, KLD

Over 20.000 fritidsbåter levert inn på bare to år

Innsamlingsordningen for utrangerte fritidsbåter har vært vellykket. På bare to år er over 20.000 båtvrak blitt levert inn til godkjente mottak.

Suksessen har ført til at ordningen nå utvides. Så langt er det ikke blitt gitt tilskudd til innsamling av metallbåter og ballast av metall, fordi myndighetene trodde at salget av metallet ville dekke kostnadene. Nå blir det det, fra årsskiftet av.

Nå også for aluminiumbåter

– Evalueringen av ordningen har vist at metallverdien i båtene var mindre enn antatt. Derfor utvider vi fra og med 2020 tilskuddsordningen til også å gjelde aluminiumbåter og kjøler og ballast av metall, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Mindre forsøpling

Innleveringen av gamle båter til mottaksanlegg fører til at antall kasserte båter som forsøpler naturen reduseres. Ikke minst blir mengden skadelige stoffer og mikroplast mindre, samtidig som tre og plastmaterialet i båtene kan gjenvinnes eller brennes og gi energi.

Siden oppstarten for to år siden har antall mottak økt, og det er nå anlegg for mottak av båter over hele landet, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider. Det er imidlertid bare et begrenset utvalg av mottak hvor båter over 15 fot kan leveres.

Vrakpant på 1.000 kroner

Tilskuddsordningen «for håndtering av innsamlede kasserte fritidsbåter» ble vedtatt av Stortinget i 2017. Med den fulgte et «vrakpant» på 1.000 kroner for båter som ble levert til godkjente avfallsmottak. Så langt er rundt 20 millioner kroner blitt utbetalt til båteiere.

Det er Miljødirektoratet som har ansvaret både for at båteierne og mottakene kan få tilskudd. Målet med ordningen er at materialet i båtene blir sortert og behandlet forsvarlig.

Hvordan fungerer innsamlingsordningen?

Ordningen fungerer slik at båteiere må fylle ut et skjema for levering av fritidsbåt på Miljødirektoratets hjemmesider. Skjemaet vises fram og stemples eller signeres på mottaket.

Deretter må eieren av båten søke om vrakpant via Miljødirektoratet elektroniske søknadssenter. Det skal sikre rask utbetaling.

Finn ut hvordan du kan få utbetalt vrakpant her.

Og ditt nærmeste mottak finner du på dette kartet.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!