Nyheter
Lindums mottak for oljeholdig slam har tatt imot så mye masse i år at tillatelsen på 10.000 tonn er brukt opp. Foto: Lindum

Mottakskrise for avfall – hvordan er det mulig?

Hvordan kan det ha seg at det oppstår en akutt mottakskrise for oljeholdig slam på Østlandet? Har myndighetene ikke oversikt?

Under innspillmøtet om rapporten til ekspertutvalget for farlig avfall på fredag fortalte Cecilie Lind, næringspolitisk direktør i Avfall Norge, at det allerede over helga ikke vil være nok kapasitet på Østlandet til å ta imot oljeforurenset masse.

Selskapet som har opplevd «lang saksbehandlingstid hos omorganiserende fylkesmenn», og som ikke lenger kan ta imot oljeholdig slam fordi tillatelsen er oppfylt, er Lindum i Drammen.

Myndighetenes plikt

– Myndighetene har en plikt til å følge med på at det finnes tilstrekkelig mottaks- og behandlingskapasitet for de ulike avfallsfraksjonene, mener Pål Smits, administrerende direktør i avfallsselskapet Lindum.

Saken viser at det plutselige kapasitetsproblemet ikke bare skyldes et enkelt selskaps kamp mot et stivbeint byråkrati, men den tyder også på manglende oversikt fra myndighetenes side over mottakskapasiteten som finnes – eller rettere sagt, ikke finnes.

Oljeholdig slam = farlig avfall

Saken er den: Lindum i Drammen tar imot oljeholdig slam fra sandfang og oljeavskillere for avvanning og kompostering. Dette er avfall som er definert som farlig avfall når det kommer inn til selskapet, forteller Pål Smits til avfallsbransjen.no.

Søkte om utvidet tillatelse i august

Daværende Fylkesmannen i Oslo-Akershus har gitt Lindum tillatelse til å ta imot 10.000 tonn med slik masse hvert år. Da avfallsselskapet så at det ville komme inn mer enn hva tillatelsen gir anledning til, søkte Lindum Fylkesmannen i nydannede Viken i august om å utvide mottaksgrensen. Ikke bare for 2019, men på fast basis for årene framover.

Søknaden skulle sendes på høring

– I begynnelsen av oktober fikk vi tilbakemelding om at Fylkesmannen ikke ville behandle søknaden siden den gjelder farlig avfall og dermed måtte legges ut på offentlig høring, fortsetter Pål Smits.

Firkantet sendrektighet?

Lindum ba da umiddelbart om at kun grensen for 2019 ble utvidet, og at selskapet skulle komme tilbake til hva det kunne gjøre for framtiden. Dette ble ikke besvart av Fylkesmannen, men i slutten av oktober fikk Lindum en revidert tillatelse der Fylkesmannen gjentok sin beslutning om ikke å behandle søknaden.

– Vi meddelte da også at vi måtte stenge mottaket hvis vi ikke fikk utvidet grensen og ba om hjelp til å finne andre mottak som vi kunne tipse våre kunder om, sier Smits.

Men Fylkesmannen har stått på sitt så langt.

Måtte varsle om mottaksstopp

8. november sendte Lindum ut varsel til sine kunder – om at bedriften ikke lenger kunne ta imot oljeforurenset masse fra og med i dag.

– Vi har forsøkt å hjelpe kundene så godt vi kan. Nå har vi på nytt dialog med Fylkesmannen. Fredag sendte vi inn en dispensasjonssøknad for 2019, etter avtale med Fylkesmannen, slik at vi kan oppheve mottaksstoppen, understreker Smits.

Pål Smits
Pål Smits, administrerende direktør i Lindum og styreleder i KS Bedrift Avfall, spør om ikke myndighetene bør ha oversikt over mottakskapasiteten for de ulike avfallsfraksjonene. Foto: Johnny Syversen

Denne er nå til behandling hos Fylkesmannen, men Lindum vet ikke hva den vil svare.

– Vi er imidlertid blitt lovet at Fylkesmannen skal behandle søknaden raskt, sier Pål Smits.

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) mener at det finnes avfallsselskap i andre deler av landet som fortsatt kan ta imot oljeholdig slam og har lovet å ta kontakt med sine medlemsbedrifter så fort som mulig.

Tar selvkritikk

Direktøren sier at «Lindum tar selvkritikk på at vi ikke allerede i august sendte inn søknaden som en dispensasjonssøknad. Da hadde den kanskje fått større fokus hos Fylkesmannen på et tidligere tidspunkt».

Men likevel: saken ser ut til å avsløre et strukturelt problem.

– Overordnede nasjonale myndigheter gjør beslutninger og forventer at det skal finnes et marked. Eksempel på dette er plast, der mange gjør en flott jobb med sortering, mens det ikke finnes tilstrekkelig behandlingskapasitet for den utsorterte plasten, understreker Lindums direktør.

Mangler langsiktighet

Hva gjør man i situasjoner der man sitter med avfall som det ikke finnes løsninger for? Hvem har ansvaret?

pål smits, administrerende direktør i lindum

– Hva gjør man i situasjoner der man sitter med avfall som det ikke finnes løsninger for? Hvem har ansvaret for dette, spør Pål Smits retorisk.

– I utgangspunktet er det jo den som genererer avfallet, men det er ikke alltid så lett å finne løsninger til enhver tid når vi strammer til og det ikke finnes langsiktighet. Det er en grunn til at så få tør å investere i kostbare behandlingsanlegg, poengterer Smits.

LES OGSÅ: Akutt mangel på mottak for oljeforurenset masse

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!