Nyheter
Avfallsbransjen.no har hatt en rekke artikler om tyveri og ulovlig eksport av elektrisk og elektronisk avfall. Slik lyssky virksomhet kan det for eksempel tipses om via Miljødirektoratets nye digitale ordning. Foto: xphere.com

Lanserer digital tipsordning om miljøkrim

Miljødirektoratet vil gjøre det lettere for folk å si fra om miljøkriminalitet og lanserer derfor en digital tipsordning.

Miljødirektoratet, inkludert Statens naturoppsyn (SNO), mottar i dag mange tips om ulovlige forhold som skader natur og miljø.

Det kan dreie seg om alt fra ulovlig eksport av avfall, ulovlig utslipp fra industri, ulovlig motorisert ferdsel i utmark, lovlig salg av produkter og kjemikalier eller ulovlig innførsel av truede arter.

Varslingen skjer i dag via ulike kanaler. Nå legges det opp til en sentral, digital løsning.

Nyttig info

– Vi oppfordrer folk til å melde fra når de har mistanke om at det skjer ulovlige forhold som kan skade natur og miljø. Tips og varsler fra publikum er nyttig informasjon for oss i arbeidet med å bekjempe miljøkriminalitet, skriver direktør Ellen Hambro på Miljødirektoratets nettsider.

Med kart og fotonedlasting

– Vi er opptatt av at det skal være enkelt for folk å tipse oss når de har mistanke om ulovligheter. I den nye løsningen er det mulig å laste opp bilder som dokumenterer det du mistenker er ulovlig, og du kan legge inn informasjon i kartløsningen som viser spesifikt hvor tipset gjelder, understreker Hambro.

Gjennom den nye løsningen kan alle tipse om mistanker om ulovlige miljøforhold, inkludert varsel om ulovlige miljøforhold som ansatte har sett på sin egen arbeidsplass.

Tipssiden finner du her!

Beskyttelse av tipseren

Alle som tipser til Miljødirektoratet, er sikret anonymitet. I henhold til offentlighetslovens bestemmelser blir ikke informasjonen i tipsene offentliggjort, forsikrer Ellen Hambro.

Ved varsling til offentlige myndigheter har offentlige myndigheter taushetsplikt, det vil si plikt til å hindre at andre får kjennskap til varslerens navn eller andre identifiserende opplysninger.

Ikke alle mistanker skal meldes

Direktøren gjør imidlertid oppmerksom på at ikke alle mistanker om ulovlige miljøforhold skal meldes til Miljødirektoratet. Så før du sender inn ditt tips eller varsel, burde du sjekke om det er Fylkesmannen eller kommunen som er den rette adressen.

NB! Regjeringen jobber for tiden med en stortingsmelding om miljøkriminalitet, opplyser Klima- og miljødepartementet.

Tipssiden finner du her!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!