Nyheter
Det er blitt levert inn mindre farlig avfall i fjor enn året før, men siden 2003 har mengden nærmest doblet seg. Foto: NFFA

Svak nedgang i mengden farlig avfall i 2018

For første gang på ni år er det blitt levert inn mindre farlig avfall enn året før, viser ferske SSB-tall. Men mengden miljøgifter har likevel økt med hele 92 prosent siden 2003.

I 2018 ble det registrert rundt 1,54 millioner tonn med farlig avfall som ble levert til godkjent behandling. Det er en nedgang på rundt sju prosent og den første siden 2009, viser oversikten fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Dobling på 15 år

Likevel kan det være lurt å se på tidligere årstall – og holde tunga rett i munnen. Siden 2003, året da SSB startet sin første behandlingsundersøkelse, har nemlig mengden farlig avfall nærmest doblet seg (økning på 92 prosent).

Det er anslått at rundt 69.000 tonn farlig avfall, som ble levert til godkjent behandling, stammer fra husholdningene. Det tilsvarer rundt 13 kilo farlig avfall per innbygger.

Mest fra industrien

Ikke uventet er industrien den største produsenten av farlig avfall. Hele 720.000 tonn ble levert i 2018, omtrent 47 prosent av alt farlig avfall. Bergverk og utvinning, som blant annet omfatter norsk oljeutvinning, stod for i underkant av 300.000 tonn farlig avfall.

I fjor ble det for første gang registrert nedgang i farlig avfall på ni år, men de siste 15 årene har mengden miljøgifter nærmest doblet seg. Kilde: SSB

37 prosent gjenvinnes

Rundt 37 prosent av farlig avfall ble gjenvunnet i fjor, skriver tallknuserne fra SSB. 21 prosent ble såkalt materialgjenvunnet, mens 17 prosent gikk til energiutnyttelse. De resterende 63 prosent ble sluttbehandlet, altså endte opp på spesialdeponi etter forbehandling.

66 prosent av mengden materialgjenvunnet og 28 prosent av mengden energiutnyttet er blitt eksportert for behandling i utlandet.

6.000 tonn «forsvinner»

Farlig avfall inneholder ulike helse- og miljøfarlige stoffer. Det er derfor viktig å sikre at mest mulig farlig avfall leveres inn separat til forsvarlig behandling slik at skader på mennesker og naturmiljø kan unngås, understreker SSB.

Alt blir imidlertid ikke levert til forsvarlig behandling. Byrået anslår at rundt 6.000 tonn farlig avfall ikke ender opp der det skal fordi det har gått til «ukjent håndtering».

Import og eksport

I fjor importerte Norge nærmere 440.000 tonn farlig avfall, mens det ble eksportert 380.000 tonn. Importen økte med elleve prosent, mens eksporten falt med ni. Importen er dominert av tungmetallholdig avfall til deponering, dels også noe spillolje til forbrenning. Eksportert farlig avfall består i hovedsak av ulike typer oljeavfall og tungmetallholdig avfall.

SSB poengterer at tallene for import og eksport kan svinge betydelig fra år til år. En del av årsaken er prisene i avfallsmarkedet.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!