Nyheter
Gjenvinning av papp og papir ved Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud.
Gjenvinning av papp og papir ved Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud.

Avfallsdøgnet 13.01.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Prøver ny renseteknologi

Fredrikstad Vann, Avløp og Renovasjonsforetak (Frevar) tester ut ny teknologi i sitt renseanlegg på Øra i Fredrikstad, skriver Fredriksstad Blad. Renseanlegget tar imot avløpsvann og kloakk fra Fredrikstad og Hvaler, og i renseprosessen oppstår det renset vann og slam. Slammet blir brukt til blant annet biogass, mens det rensede vannet kan brukes til nedkjøling av ett av de to forbrenningsanleggene i området.

Franzefoss får tillatelse

Avfallsselskapet Franzefoss Gjenvinning har fått tillatelse til å frakte og mellomlagre avfall på Yggeset gjenvinningsstasjon i Asker, skriver Budstikka. Flere har vært skeptiske til tillatelsen, blant annet ordfører Lene Conradi (H), som peker på økt trafikk i området. I tillatelsen fra Fylkesmannen vurderes det at «trafikken (…) ikke vil resultere i stor støy- eller støvbelastning sammenlignet med øvrig transport til og fra Yggeset».

Fikk varsel om tvangsmulkt

Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) fikk varsel fra Fylkesmannen i Nordland om at de kunne bli ilagt tvangsmulkt på 100.000 kroner etter at det ble kjent at et området i nærheten av anlegget på Røssvoll ikke så ut, melder Rana Blad. Det skal ha vært mye flygeplast som satt fast i naturen, og da HAF innså dette iverksatte de en ryddeaksjon og fikk hjelp av Åga IL. Selv om de ikke fikk ryddet alt, håper HAF at deres tiltak og planer fremover er nok til å unngå tvangsmulkt.

Må betale for å kvitte seg med pappavfall

Volda og Ørsta Reinhhaldsverk (VØR) må nå betale for å levere fra seg papp og papiravfall fra sine kunder til Norsk Gjenvinning, skriver Avisa Møre. Daglig leder i VØR, Petter Bjørdal, forteller at det skyldes stopp i eksporten av slikt avfall til blant annet Kina. Det er også satt høyere krav til avfallet som leveres inn. Dette har ført til et tap på én million kroner for VØR, som har resultert i en økning i gebyret hos VØRs abonnenter.

Startet lokallag for strandrydding

19 år gamle Maria Aakre og Jennifer Sauer har startet lokallag av Clean Shores i Strand kommune i Rogaland. Det skriver avisa Strandbuen. De fikk ideen etter å ha vært på ferie i Bali og sett problemene strandforsøpling fører med seg. Klimaforkjemperne hadde i desember sin første dugnad, og planlegger flere det kommende året. De håper å få med alle som har tid og ønsker å gjøre noe for miljøet.

Debatt om transport av matavfall på Romerike

Lillestrøm SV reagerer på at matavfall fra Nedre Romerike sendes til Tønsberg for å bli omgjort til biogass, når det ligger et biogassanlegg i nabokommunen Nes. I en interpellasjon til ordføreren i Lillestrøm ber de om at det gjøres tiltak for at avfallet kan fraktes til Nes, av hensyn til klima. Lindum AS driver fabrikken i Tønsberg hvor Lillestrøm-avfallet ender opp, og direktør Pål Smits forteller at anlegget deres er bedre enn det i Nes, og at det derfor veier opp for den lange transporten.

Tilløp til brann i papircontainer

Det var tilløp til brann i en papircontainer i Grouddalen Miljøpark i Oslo torsdag 9. januar. Årsaken er et ubrukt fyrverkeri som var kastet i papiravfallet. Norsk Gjenvinnings ansatte fikk raskt kontroll på brannen, og den ble slukket etter omtrent fem minutter. – Dette viser effekten av gode rutiner, kompetanse og øvelse blant våre medarbeidere, sier Norsk Gjenvinnings kommunikasjonsdirektør Bim Cornelia Kase til avfallsbransjen.no. Branner og branntilløp, særlig på grunn av batterier, er blitt et økende problem for norsk avfallshåndteringsanlegg som avfallsbransjen.no har hatt fokus på over lengre tid.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!