Nyheter
Ragn-Sells sertifikat «reThink» skal gi kundene en hjelpende hånd mot bedre og mer effektiv avfallshåndtering og er et lite skritt mot den sirkulære økonomien. Ragn-Sells skal snakke om sirkulære anskaffelser på Industri Futurum til uka. Illustrasjon: Ragn-Sells

Legger fram sju krav til

sirkulærøkonomi-strategi

Norsk Industri skal komme med sine krav om rammevilkår til den bebudede sirkulærøkonomi-strategien på Industri Futurum.

Til uka inviterer landets største arbeidsgiverforening til storslått industrihappening, spekket med temaer som ny teknologi, digitalisering, klima og – sirkulær økonomi. På Industri Futurum, som går av stabelen 22. og 23. januar på Plaza Hotel i Oslo, diskuteres morgendagens industri og veien dit.

Ventes mot årets slutt

Sirkulær økonomi er altså et sentralt tema. Solberg-regjeringen jobber for tiden med den varslede nasjonale strategien for sirkulær økonomi, og Norsk Industri kommer til å presentere sine syv krav til den på Industri Futurum, nærmere bestemt anbefalinger til nye rammebetingelser.

Ole Børge Yttredal, direktør i Norsk Industris energi- og miljøavdeling, skal presentere arbeidsgiverforeningens sju krav til den nasjonale strategien for sirkulærøkonomien. Foto: Tone Buene, Norsk Industri

På forespørsel fra avfallsbransjen.no svarer Sveinung Rotevatn (V), statssekretær i Klima- og miljødepartementet, at utkastet til strategien trolig legges fram mot slutten av året, før den sendes ut på høring. På konferansens andre dag, 23. januar, skal Rotevatn fortelle om arbeidet så langt og tankene rundt strategien for sirkulær økonomi.

Prioritert EU-satsing

Det er ikke bare i Norge at sirkulær økonomi har kommet i fokus. Også i EU er den blitt et satsingsområde som blant annet «engangsplast-direktivet» og handlingsplanen for sirkulær økonomi er bevis på.

Emanuelle Maire fra EU-kommisjonen skal presentere tankene rundt sirkulær økonomi 2.0 før Norsk Industris Ole Børge Yttredal presenterer arbeidsgiverforeningens sju krav til rammebetingelser innen den sirkulære industrien.

Eksempler på sirkulær økonomi i praksis

Men det blir ikke prat om sirkulær økonomi. Det presenteres også håndfaste eksempler på hvordan dette kan fungere i praksis.

Celluloseprodusenten Borregaard kommer til å fortelle om sin sirkulære historie, og hvordan den utnytter det meste av tømmerstokken til produkter som kan erstatte oljebaserte produkter. Det som er igjen av tømmerstokken benyttes nemlig i produksjon av bioenergi til produksjonsprosessen.

Transformatorer, tekstil og batterier

ABB skal gi et innblikk i hvordan krafttransformatorer kan rehabiliteres og brukes om igjen. Det sparer store mengder energi og utslipp fra klimagasser, samtidig som det brukes mindre kobber.

Også tekstilindustrien skal fortelle om sin sirkulære satsing, mens Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) presenterer sin ferske veileder for sirkulære anskaffelser. Difi skiftet nylig navnet til Digitaliseringsdirektoratet.

Og Eyde-klyngen, blant annet kjent for sitt BATMAN-prosjekt som skal gi verdens «grønneste bilbatterier», skal tenke høyt rundt fremtidens materialer i en sirkulær økonomi.

Panelsamtale med Ragn-Sells

Det hele toppes med en panelsamtale om sirkulære anskaffelser hvor blant annet Ragn-Sells tidligere direktør Bjørn Hoel er med. Ragn-Sells droppet som kjent Stortingets anbudsrunde om avfallshåndtering fordi selskapet syntes det var uheldig hvordan tingets administrasjon utformet miljøkravene i anbudskonkurransen.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!