Nyheter

Svenskene innfører – Norge utreder

Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartmentet å utrede elektronisk register for farlig avfall, sier statsekretær Atle Hamar.

Svenske Naturvårdsverket, tilsvarende norske Miljødirektoratet, vil lansere en ny, digital innrapporteringsløsning 5.juli når det nye svenske regelverket for farlig avfall trer i kraft 1.juli.

Sverige lanserer

Den digitale innrapporteringsløsningen erstatter den nåværende opplysningsplikten leverandører, innsamlere, transportører, forhandlere, meglere og behandlere har i Sverige.

På bakgrunn av endring i det svenske lovverket som innføres 1.juli i lovverket vil opplysningene som legges inn digitalt omfatte blant annet type farlig avfall, mengde og hvem som håndterer og hvordan avfallet blir behandlet.

Norsk EU-tilpasning

– Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å foreslå hvordan EUs nye avfallsdirektiver kan gjennomføres i Norge. De skal blant annet se på om vi skal endre vårt elektroniske register for å få bedre oversikt over produksjon, transport, behandling, lagring og annen håndtering av farlig avfall i Norge. Miljødirektoratet skal levere sitt forslag i løpet av 2020, sier statssekretær Atle Hamar til Avfallsbransjen.no

Data rett inn

Når Naturvårdsverket innfører den digitale rapporteringsløsningen 5.juli, skal virksomhetsutøvere rapportere inn opplysninger om farlig avfall enten via e-tjenester i Naturvårdsverkets hjemmeside eller ved å kople opp sine respektive datasystem mot det maskin-til-maskin-grensesnittet (API) som Naturvårdsverket tilbyr

Sporbarhet i register

De foreslåtte lovendringene som ligger til grunn for denne digitale innrapporteringstjenesten skal altså tre i kraft 1.juli og gjeldene bestemmelser om rapporteringspåbud i den svenske Avfallsforordningen vil i hovedsak beholdes, skriver svenske recycle. Derimot vil det skje visse revisjoner og komplimenteringer for å gjennomføre EUs avfallsdirektivs krav til sporbarhet.

Informasjonen som samles digitalt inn hos Naturvårdsverket foreslås å bli samlet i nytt avfallsregister.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!