Nyheter
Jonny Enger, tidligere eier av Veireno, får i dag behandlet sin anke i Høyesterett. Foto: Torbjørn Leidal

Veireno-saken for Høyesterett

I dag behandler Høyesterett ankesaken mot tidligere Veireno-sjef Jonny Enger. Enger ble i lagmannsretten dømt til ni måneders fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven.

Dommen mot Enger er den strengeste som er gitt for brudd på arbeidsmiljøloven i Norge. Borgarting lagmannsrett slo av seks måneder på den ubetingede fengselsstraffen Enger ble dømt til i Follo tingrett høsten 2018.

Over 1000 lovbrudd

I dag er straffeutmålingen igjen tema, når saken behandles i landets øverste domstol.
Jonny Enger var eier og leder av selskapet Veireno som overtok ansvaret for søppeltømmingen i Oslo i 2015. Utover høsten og vinteren fikk kommunen over 30 000 klager fra publikum som var misfornøyd med manglende henting av søppel.

I etterkant av problemene ble Enger anmeldt for grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet avdekket at ansatte i selskapet hadde arbeidet over 17-timersvakter og over 90 arbeidstimer i uken. Dommen fra tingretten konkluderte med 1085 brudd på arbeidmiljøloven i den perioden Veireno hadde ansvaret for søppeltømmingen i Oslo og Vestfold.

Enger har erkjent straffskyld for forholdene, men mener dommen er for streng og ikke i tråd med rettspraksis. I lagmannsretten argumenterte forsvarer John Christian Elden for at Enger bør bøtelegges, men slippe fengselsstraff.

Brev avdekker EGE-ansvar

Avfallsbransjen.no avdekket i oktober at et brev fra en spesialrådgiver i Oslo Kommune, fastslår at det var byrådsavdelingen for miljø og samferdsel som må tilskrives hovedansvaret for søppelkaoset og ikke Enger.
Blant annet viste spesialrådgiveren til at det ble utført direkte sabotasje mot Veireno fra Energigjenvinningsetaten (EGE).

I brevet som er sendt til kommunerevisjonen heter det:
«Det som ble meldt meg av EGE-adferd i oppstartsukene, var ikke til å tro. REN-direktøren varslet både EGEs fungerende etatsdirektør og kommunaldirektør. Kommunaldirektøren påla ikke EGE-direktøren saksvarende beslutninger og adferdsendring. EGE-direktøren kom riktignok REN-direktøren i møte ved å iverksette helgeåpning av fabrikkene, men grep ikke inn overfor egne ledere og ansatte som bedrev direkte trenering. Nedstengingen av den ene fabrikken fikk svært negative følger for tempoet i avfallsinnhentingen som fikk inntil tre timer forsinkelser per bil per dag i flere måneder.»

Enger fortalte Avfallsbransjen.no at han ikke var kjent med brevet og at han ville diskutere det med sin advokat før ankebehandlingen i Høyesterett. I retten har Enger erkjent de faktiske forhold, men hevdet at han ikke hadde noe annet valg enn å bryte lovverket.

– Jeg hadde valget mellom å bryte Arbeidsmiljøloven og hente inn avfallet, eller bryte Forurensingsloven og ikke hente avfallet. Bot hadde jeg fått uansett, sa den tidligere Veireno-eieren i oktober.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!