Nyheter

Svenskene vil sende C02 til Norge

Karbonfangst blir et viktig tiltak for at Sverige skal nå sine klimamål. Men en ny utredning vil sende C02 utenlands, istedenfor å lagre den på svensk jord.

Dersom Sverige skal nå sine klimamål, er det ikke nok å redusere utslippene av klimagasser. CCS-fangst, såkalt negative utslipp er avgjørende for å lykkes, konkluderer en fersk rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg, skriver Recyclingnet.se.

Anbefaler eksport

Det samsvarer med anbefalingene fra FNs Klimapanel som har pekt på nettopp karbonfangst som et virkemiddel mot 1,5 gradersmålet.

Torsdag ble den svenske ekspertrapporten overlevert til regjeringen.

Rapporten peker ut 3-5 svenske forbrenningsanlegg der det kan være aktuelt med CO2-fangst de kommende ti årene.

Men utvalget avviser å bygge anlegg for lagring av C02 i Sverige. Isteden anbefaler utvalget eksport av den innsamlede kulldioksiden.

Norge lenger fremme

Årsaken til at utvalget avviser lagring i Sverige er at de mener det vil ta for lang tid å bygge opp kompetansen på området og viser samtidig til at land som Norge, Nederland og Storbritannia har kommet lenger i utviklingen av C02-lagring.

– Vi bedømmer at lagring utenlands kan være aktuelt. Vi foreslår altså ikke lagring i Sverige, sier Åsa-Britt Karlsson til Recyclingnet.se.

LES OGSÅ: – Biogass er som et kinderegg

Den svenske utredningen tilsvarer Miljødirektoratets rapport «Klimakur 2030», som ble fremlagt i Norge fredag. I Klimakur-rapporten fremgår det at karbonfangst og lagring på avfallsforbrenningsanlegg i Oslo, Bergen og Trondheim vil være sentrale tiltak for å redusere norske klimautslipp.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!