Nyheter
Salget av biodrivstoff økte med 150 millioner liter i fjor. Foto: Avfall Sverige

Biodrivstoff økte med 150 millioner liter

640 millioner liter biodrivstoff ble solgt til veitrafikken i fjor.

– Nye tall fra Skattedirektoratet viser at det ble solgt 640 millioner liter bærekraftig biodrivstoff til veitrafikken i 2019. Dette utgjorde 16 prosent av totalsalget av flytende drivstoff til veitrafikken. Til sammenlikning ble det i 2018 omsatt 497 millioner liter, noe som tilsvarte 12 prosent av totalsalget, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Reduserer utslipp

Ifølge tallene fra Skattedirektoratet ble det omsatt 243 millioner liter såkalt avansert biodrivstoff. Dette er drivstoff produsert av rester og avfall fra næringsmidler, landbruk og skogbruk. Avansert biodrivstoff står for 38 prosent av den totale biodrivstoffomsetningen og seks prosent av det totale drivstofforbruket i veitrafikken.

– Våre beregninger viser at CO2-utslippene fra veitrafikken for 2019 trolig blir på om lag 8,6 millioner tonn. Dette er en nedgang på 0,7 millioner tonn fra 2018, eller 8 prosent. Av dette bidro økt bruk av biodrivstoff med halvparten av veitrafikkens samlede reduksjon. Økt antall elbiler sto for nesten 15 prosent av reduksjonen. Resterende reduksjon i klimagassutslipp kan tilskrives generell reduksjon i salg av fossilt drivstoff, som skyldes blant annet mer energieffektive kjøretøy, sier Nøstvik.

Frykter avgiften

Fra og med 1. juli i år skal alt biodrivstoff avgiftsbelegges med veibruksavgift. Tidligere har volumene utenfor omsetningskravet vært avgiftsfritt. Avgiftsendringen vil trolig påvirke biovolumene i Norge, da biodrivstoff er dyrere enn fossilt drivstoff, og nå mister en viktig avgiftsfordel.

Regjeringen foreslo opprinnelige å innføre avgiften allerede fra nyttår, men dette ble endret i Stortinget etter kraftig press fra blant annet NHO og LO.

LES OGSÅ: Skroter avgift på biodrivstoff

– Biodrivstoff er en varig løsning på lik linje som andre fornybare energikilder, og en løsning vi er avhengig av for å redusere utslippene fra veitrafikken. For å sikre økt bruk av bærekraftig biodrivstoff, er vi avhengig av at den gode dialogen mellom bransjen og myndighetene videreføres samt at det blir utarbeidet en langsiktig og forutsigbar bioplan. Dette vil i tillegg bidra til sikrere rammevilkår for norsk produksjon av avansert biodrivstoff, og med det utvikle en ny, grønn og høyteknologisk næring, sier Nøstvik.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!