Nyheter
FutureBuild, Zero og Statsbygg inviterte til frokostmøte om fosilfri plast i bygg.
Foto: Caroline Dokken Wendelborg, Zero

– På tide å ta byggplast på alvor

Byggherrer som Statsbygg må stille krav til leverandørene som øker omfanget av fosilfri plast i bygg. Spørsmålet er hvordan vi kan gjøre det best mulig, sier Miljørådgiver Lars Petter Bingh.

Betong og stål er klimaverstingene i byggindustrien. De to materialtypene står til sammen for 70 prosent av utslippene fra bygg. Plast på sin side utgjør 10 prosent.

Men med sine volumer er byggindustrien en storforbruker av plast. Nær 20 prosent av plastforbruket i verden kommer fra bygg. Til sammenligning står emballasje for nær 40 prosent. Under et frokostmøte i regi av FutureBuilt, Zero og Statsbygg ble løsninger for fosilfri plast i bygg satt på dagsorden.
Miljørådgiver Lars Petter Bingh i Statsbygg var åpen på at de som byggherre har en vei å gå når det kommer til plastfokuset.

LES OGSÅ: Innfører nytt kapittel i avfallsforskriften 

Hatt fokus på betong og stål

– Vi ber om forslag til krav vi kan stille på dette området. Statsbygg kan i dag stille miljøkrav til hele bygget eller til enkeltmateriale. Vi bør helt klart stille krav når det kommer til bruk av plast. Spørsmålet er hva slags kriterier som skal legges til grunn, sa Bingh under presentasjonen.

Han fikk støtte fra Bodil Motzke i Undervisningsbygg Oslo KF. Hun innrømmer at de nok ikke har hatt fokus på plast frem til nå.

– Det er lett å ta de store postene som betong og stål. Men tiden er nok nå inne for å sette fokus på andre ting og mindre poster. Da kommer plast som en naturlig del. Det hadde vært fint med noen piloter som vi kan lære noe av, svarte Motzke på spørsmålet om hvorfor ikke plast har vært på agendaen.

Under frokostmøtet ble det presentert flere byggmaterialer i enten gjenvunnet eller biologisk fremstilt plast. Både i form av resirkulert isopor, plastrør og dampsperrer.

– Jeg er skuffet over at byggherrer ikke krever miljøvennlige dampsperrer. Vår dampsperre er laget av 99,3 prosent sukkerrør. Den er bare marginalt dyrere enn tradisjonell dampsperre, fortalte Jan Brunborg i TommenGram.

LES OGSÅ: Byggenæringen tar sirkulære grep

Stiller for spesifikke brukskrav

Flere av aktørene på møtet la vekt på at det er byggherrene som må på banen og stille krav til produktene. Gjennom økt etterspørsel vil også produktene komme. Men også bygningskravene er en barriere for å ta i bruk fosilfri plast.

– En av utfordringene er at vi blir flere og må bygge mer. Da må vi tenke livsløp for bygget, hvordan det kan resirkuleres. Hva skjer når bygget er ferdigbrukt, sier Oskar Aalde i Innovasjon Norge.

– Vi kan ikke bygge oss ut av klimakrisa. Mye ligger på de krav, ønsker og behov som stilles for bygget. Vi må i større grad tenke på ombruk, sier Motzke.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!