Nyheter
Foto: Norsk Gjenvinning

Ingen ny etterforskning av Norsk Gjenvinning etter dødsraset

Øst politidistrikt ser foreløpig ingen grunn til å gjenåpne etterforskningen mot Norsk Gjenvinning og grunneieren etter leirraset på Sørum i 2016 som kostet tre mennesker livet.

Dagbladet har den siste uken skrevet flere artikler om leirraset på en gård i Sørum i november 2016 der tre litauiske arbeidere ble drept. Leirskredet skjedde etter utplanneringsarbeider der det ble fylt på 80 000 kubikkmeter med masse. Både Norges geotekniske institutt (NGI) og tidligere Sørum kommune mener arbeidet ble utført i strid med gitte tillatelser.

Fikk ikke bruke fyllmasse utenfra

Blant annet mener kommunen at Norsk Gjenvinning og grunneieren ikke hadde anledning til å hente inn fyllmasse, noe som ble gjort i stor grad. Norsk Gjenvinning og grunneier hevder på sin side at dette ble det gitt tillatelse til.

Saken ble etterforsket av lokalt politi, men ble henlagt i desember 2018. I etterkant av henleggelsen har både eksperter fra NGI og LO reagert. Påtaleansvarlig Mona Hertzberg i Øst politidistrikt, sier til Avfallsbransjen.no at det så langt ikke har vært aktuelt å gjenoppta etterforskningen.

– Henleggelsen ble påklaget, men den ble stadfestet av Statsadvokatembetet i Oslo, sier Hertzberg.

Ifølge Dagbladet varslet bistandsadvokaten til noen av de pårørende at de ville innlevere en klage, men dette ble aldri gjort.

Noe av kritikken som har kommet mot politiets etterforskning er at politiet har misforstått innholdet i rapporten fra NGI. Ifølge Dagbladet skal politiet ha brukt som begrunnelse at «den sakkyndige rapport fra NGI viser at årsaken [til skredet] var påfylling av masse, men konkluderer ikke med at mulig påfylling utover tillatelsen var nødvendig for at raset fant sted».

Ingen nye opplysninger

Dette er ifølge NGI en misforståelse av konklusjonen i sakkyndigrapporten. Hertzberg sier artiklene i Dagbladet ikke alene gir grunnlag for å gjenåpne saken.

– Med forbehold om at jeg ikke kjenner saken i detalj er det vanskelig å si noe eksakt på det nåværende tidspunkt. Men jeg er ikke gjort kjent med at det har kommet nye opplysninger som gir grunnlag for å gjenåpne saken. På generelt grunnlag kan vi gjenåpne saken dersom det kommer en begjæring fra noen eller dersom det fremkommer nye opplysninger, sier Hertzberg.

Miljøkrimavdelingen i Økokrim henviser til politiet lokalt og sier de ikke kan overprøve en henleggelsesbeslutning.

Norsk Gjenvinning har ikke besvart Avfallsbransjen.nos henvendelse. Til Dagbladet har selskapet nektet å la seg intervjue om saken.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!