Nyheter
Neste uke kommer forslag til tiltak mot ulovlig eksport av elektrisk avfall. Foto: xphere.com

Nærmer seg tiltak mot EE-smugling

Neste uke mottar Klima- og miljødepartementet forslag til tiltak mot ulovlig eksport av elektronisk avfall.

Etter at NRK Brennpunkt i fjor høst dokumenterte hvordan elektrisk avfall ble smuglet ut av Norge i utrangerte biler, har myndighetene arbeidet med å hindre den ulovlige eksporten.

Mellom 4000 og 10000 tonn med elektrisk avfall blir årlig stjålet fra norske forhandlere. NRKs dokumentar viste at avfallet ble stjålet fra lokale elektronikkforhandlere og dumpet i afrikanske land. Senest i slutten av januar fikk Miljødirektoratet varsel fra danske myndigheter om at ulovlig avfall på vei til Nigeria ble stanset på vei fra Norge.

Samarbeidsgruppe

Miljødirektoratet tok i etterkant av dokumentaren på NRK initiativ til opprettelsen av en samarbeidsgruppe som skal foreslå tiltak og aktiviteter som forebygger, stanser og følger opp smuglingen av EE-avfall. Initiativet ble godt mottatt av departementet, som ba Miljødirektoratet om å komme tilbake med forslag til konkrete tiltak og aktiviteter som kan iverksettes i løpet av 2020. I januar ba departementet også om drahjelp fra Finansdepartementet og Justisdepartementet.

«På området ulovlig grensekryssende transport av avfall er vi kjent med at det i lang tid har vært et godt samarbeid mellom Miljødirektoratet, Tolletaten og Økokrim. Vi ser det likevel som ønskelig om FIN og JD kan gi signaler til hhv. Tolletaten og Økokrim at det er ønskelig at de deltar inn i dette arbeidet», heter det i en epost fra avdelingsdirektør Pål Spillum i Klima- og miljødepartementet sendt til utredningsleder Siri Wenche Nilsen i Finansdepartementet og seniorrådgiver Ok Kyong Park-Bhasin i Justisdepartementet.

Flere tiltak

Samarbeidsgruppen består av Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Tolletaten, Statens vegvesen, Økokrim og Miljødirektoratet. Miljødirektoratet sier arbeidet i samarbeidsgruppen snart er sluttført og at direktoratet innen kort tid vil oversende et brev til Klima- og Miljødepartementet med forslag til tiltak og virkemidler.

«Som en del av det videre arbeidet vil vi vurdere hvordan vi skal sikre at avfall som er levert inn til forhandler eller kommunalt mottak ikke kommer på avveie og hvordan vi kan drive effektivt tilsyn og kontroll med eksport av EE-avfall. Dette vil bli nærmere omtalt i vårt svar på oppdraget», skriver Miljødepartementet i sitt svar til Avfallsbransjen.no.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!