Nyheter
Miljødirektoratet vil endre regelverk for å få høyere materialgjenvinning. Foto: Hermann Möhring

Vil endre regelverk

Miljødirektoratet ønsker å øke materialgjenvinningsgraden for flere fraksjoner innen 2030.

I en pressemelding opplyser Miljødirektoratet om at de vil endre regelverket så mer plastemballasje kan gjenvinnes.

– Mye plastemballasje brukes bare én gang og utnyttes for dårlig når den kastes. Innen 2030 følger det av krav fra EU at mer enn halvparten av plastemballasjen som vi forbruker i Norge blir brukt om igjen eller blir til nye produkter, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i pressemeldingen.

Viktig for en sirkulær økonomi

Derfor foreslår Miljødirektoratet å skjerpe kravene til hvor mye emballasjeavfall som skal materialgjenvinnes. Disse kravene skal hjelpe til å nå de nyeste EU-kravene.

Hambro trekker fram viktigheten av materialgjenvinning for at sirkulærøkonomien skal gå rundt.

–Råvarene i emballasjen bør brukes flere ganger til å lage nye produkter. Dette gir positive gevinster for klima og miljø, og lavere forbruk av areal, vann og energi, sier hun.

Endringene for emballasje skal flytte kostander for økt materialgjenvinning fra kommuner og næringsliv til produsenter og importører.

Alle må bidra

Direktoratet mener de skjerpede kravene vil gi insentiver til nytenking og innovasjon når det kommer til design- og emballasjeløsninger.

De legger til grunn at kommuner må bidra med hensiktsmessig innsamling og sortering av avfall.

– For at mer plastemballasje kan bli samlet inn og brukt i nye verdikjeder, er det viktig at både næringsliv, kommuner og privatpersoner bidrar, sier Hambro.

De foreslåtte endringene til gjenvinningsgrad er som følger:

Plast: Fra 30 % i dag til 52 % i 2030

Tre: Fra 15 % i dag til 30 % i 2030

Glass: Fra 60 % dag til 75 % i 2030

Brunt papir: Fra 65 % i dag til 90 % i 2030

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!