Nyheter
Foto: Bård Gudim, NOAH

– Vi stiller bare spørsmål

MDG avviser at de lar seg bruke av nettroll i debatten om deponi for farlig avfall. – Det burde ikke være et problem for bransjen å svare på spørsmålene våre, sier gruppeleder i Vestfold Telemark MDG.

Generalsekretær Roar Hansen i Norsk forening for farlig avfall tok onsdag et oppgjør med debatten om nytt nasjonalt deponi for farlig avfall. Bakgrunnen er at MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm har stilt et skriftlig spørsmål til klima- og miljøministeren, basert på informasjon fra deponimotstanderne.

Hansen mener spørsmålet fra Bastholm viser en inkompetanse om bransjen og at politikerne lar seg bruke.

LES OGSÅ: – Lar seg bruke av nettroll

– Nettroll, angstpushere, kunnskapsløse, klimafornektere og populister i samfunnsdebatten er dessverre i ferd med å ødelegge folks forståelse av en kompetansekrevende bransje som Norge og miljøet er totalt avhengig av, sa generalsekretær Roar Hansen i NFFA til avfallsbransjen.no.

Avfallsbransjen.no har mottatt svar fra MDGs gruppleder i Vestfold og Telemark, Harald Moskvil. Han var initiativtaker til spørsmålene som Bastholm har stilt til statstråden.

Offentlig informasjon

«Vi har stilt et enkelt spørsmål til klima- og miljøministeren om hvor avfallet på Langøya kommer fra og om det gjøres uanmeldte prøver og kontroller ved anlegget. Det er ikke å komme med påstander, men å gjøre jobben vår på vegne av alle som bor tett på mottaket. Jeg opplever utspillet fra Hansen mest som et generelt hjertesukk. Det burde ikke være noe problem for bransjen å gi tydelige svar på spørsmålene våre. Bekymringen vår kommer på bakgrunn av offentlig informasjon som Miljødirektoratet er pliktige til å gi ut», skriver Moskvil.

LES OGSÅ: Langøya blir spørsmål i Stortinget

Dokumentasjonen Moskvil henviser til er dokumenter fra Miljødirektoratets postlister og stammer fra 2012. I dokumentene, som består av eposter sendt mellom direktoratet og NOAH fremgår det blant annet at NOAH søker om å endre klassifiseringen av et avfallsparti fra danske Cheminova, fordi avfallets innhold av pesticider og Hg er lavere enn grenseverdiene for farlig avfall i Norge. Omklassifiseringen fra farlig til ordinært avfall er en av forholdene som deponimotstanderne har reagert kraftig på.

Epostutvekslingen mellom Miljødirektoratet og NOAH er den samme som Venstre i Vestfold og Telemark la til grunn da de sendte en bekymringsmelding til fylkeskommunen. Denne meldingen ble videresendt til Miljødirektoratet.

Tilbake hos Miljødirektoratet

«Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet i industrikonsesjonssaker og rette myndighet for oppfølging av bekymringsmeldinger som denne. Vi sender derfor over bekymringsmeldingen til dere. For ordens skyld får dere også vedleggene som fulgte bekymringsmeldingen, selv om flere av dem er kjent for dere fra før», skriver direktør for Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima, Øistein Brinck, i Vestfold og Telemark fylkeskommune i oversendelsen til direktoratet.

Roar Hansen i NFFA fortalte onsdag at han vurderte å invitere MDGs stortingsrepresentant til et møte for å orientere om hvordan arbeidet med farlig avfall foregår og hvilke reguleringer de er underlagt. Denne invitasjonen er MDG positive til.

LES OGSÅ: NOAH svarer Bastholm

«Vi møter gjerne Roar Hansen for å høre på hva han har å si. Men da må han også være villig til å akseptere kritiske spørsmål. Åpenhet er den beste medisinen mot bekymringer hos lokalbefolkningen», skriver Moskvil.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!