Nyheter
Adrian Mekki i THEMA presenterte rapporten om kommunal klimarapportering på frokostmøte i regi av Avfallsbransjen.no Foto: Jens Egil Heftøy

Vil dele utslippsregningen

Klimagassutslippene fra forbrenningsanlegg bør fordeles på alle kommuner som leverer til anlegget.Arbeiderpartiet varsler Stortingsforslag etter frokostmøtet regi av Avfallsbransjen.no torsdag.

Avfallsbransjen.no inviterte politikere og bransjefolk til frokostmøte for å presentere THEMAs rapport om klimarapportering av utslipp fra avfallsforbrenning. Rapporten er laget på oppdrag fra Returkraft. Omkring 20 deltakere fra Stortinget, avfallsbransjen og miljøorganisasjonene deltok på møtet der rapporten ble fremlagt.

THEMA har sett på hvordan dagens rapporteringssystem påvirker klimagassutslippene i kommuner med og uten forbrenningsanlegg for avfall. Det er 356 kommuner i Norge, men bare 17 av dem er hjemsted for et forbrenningsanlegg. Dette innebærer at del aller fleste kommunene forbrenner sitt avfall utenfor egne kommunegrenser. Avfallsforbrenning utgjør en betydelig utslippsandel for kommunene som har slike anlegg. Dagens rapportering gjør at kommuner som har forbrenningsanlegg innenfor sin kommunegrense, må rapportere hele utslippet, selv om avfallet som forbrennes stammer fra nabokommuner.

LES OGSÅ: – Bruk EUs kvotesystem for å prise utslipp fra avfallsforbrenning

Politisk enighet

– Ansvaret for miljøbelastningen som avfallet forårsaker ligger hos den som kaster det, ikke hos den som behandler det. Utslippene fra et forbrenningsanlegg er så vidt store at de effektivt drukner de fleste andre tiltak en kommune kan innføre. Kristiansand kommune har gjennom målrettede tiltak redusert sin restavfallsmengde med over åtte prosent fra 2018 til 2019. Det synes ikke i klimaregnskapene, for bortfallet av tonnasje fra Kristiansand har bare blitt erstattet med avfall fra andre steder. På samme måte vil selv en ti prosent reduksjon i biltrafikken bli nullet ut hvis vi velger å kjøre på litt ekstra, sier administrerende direktør Odd Terje Døvik i Returkraft.

LES RAPPORTEN HER

Kristiansand kommune har et utslipp på over 60 000 tonn CO2 årlig, selv om avfallet fra kommunen bare utgjør 8800 tonn. Motsvarende står Arendal oppført med null i utslipp fra avfallsforbrenning, mens kommunen i virkeligheten slipper ut over 4800 tonn gjennom Returkrafts forbrenningsanlegg i Kristiansand. Under frokostmøtet var det stor enighet om at skjevheten er uheldig og at det må innføres en standardisert rapportering som gjør at kommunene som sender sitt avfall til forbrenning i andre kommuner, må ta sin del av ansvaret.

Stortingsrepresentant Else-May Norderhus fra Arbeiderpartiet vil fremme forslag om at alle kommuner må ta sin del av klimautslippene fra forbrenningsanlegg. Foto: Jens Egil Heftøy

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Else May Norderhus sier til Avfallsbransjen.no at hun vil fremme et forslag om dette allerede neste uke.

– Dette er viktig og et tema som vi må gjøre noe med. Arbeiderpartiet ønsker at kommunene lager både et klimaregnskap og et klimabudsjett. Der vil ansvarsfordeling for forbrenning være en viktig del, sier Norderhus.

Høyres Liv Kari Eskeland deltok også på frokostmøtet. Hun ser også behov for en endring.

– Det ble lagt frem en god rapport og analyse som klart beskriver en del av de utfordringene vi står overfor når det gjelder å regne CO2-utslipp fra avfallsbransjen. Dette er forhold vi ønsker å se nærmere på. Vi bør ha et rammeverk som oppfordrer til mer sirkulærøkonomi og gjenbruk, fremfor kast. Samtidig er det viktig å få plassert utslippene hos de som «eier» avfallet, og dette må gjøres på en måte som unngår dobbelttelling. Det blir viktig å få dette rammeverket på plass, sier Eskeland.

Prising av utslipp

– En fordeling vil ansvarliggjøre alle kommunene, uansett hvor de velger å få sitt avfall behandlet. Det er ingen rimelig grunn til at Stockholm kommune skal måtte stå til rette for utslippene som avfallet fra Tønsberg forårsaker. Eller at London eller andre engelske byer skal slippe å svare for sitt avfall fordi det brennes på Klemetsrud – som på sin side fremstår som Oslos miljøversting, sier Døvik.

Rapporten fra THEMA viser at det er store forskjeller i måten kommunene rapporterer utslipp på. Miljødirektoratets oversikt over klimagassutslipp brukes av mange kommuner, men denne måler bare utslipp som skjer innenfor kommunegrensene.

– En slik fordeling griper inn i spørsmålet om prising av utslipp. I dag diskuterer man om forbrenningsanleggene skal innlemmes i kvotehandelssystemet, eller ilegges en særnorsk CO2-avgift. Begge deler bommer på målet. Avgiftsbyrden må legges på den eller de som produserer avfallet, den eller de som velger å sende det til forbrenning fremfor å materialgjenvinne eller gjenbruke det. Avgiftsbyrden må ikke legges på den som står sist i verdikjeden og behandler det. Det vil være å rette baker for smed, sier Døvik.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!