Nyheter

Foto: Øyvind Paulsen

Avfallsdøgnet 13.03.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Viktig at driftspersonell holder seg friske

I en pressemelding skriver Avfall Norge at befolkningen må bidra til å sørge for at renovatører og driftspersonell holder seg friske. For å få til dette, har Avfall Norge laget tre punkter det er viktig å følge. Punkt én er å sørge for at avfallet er forsvarlig innpakket i poser, slik at personer som samler inn avfallet unngår smitte. Punkt to er å ikke sette avfall ved siden av fulle avfallsdunker, da dette tiltrekker seg fugler og skadedyr. Punkt tre er å ikke kaste matavfall og drikkebeger på gata. Avfall Norge påpeker at det bare trengs en liten stans i renovasjonstjenesten før dunker og containere blir overfylte. Det igjen betyr at skadedyr får lettere tak i avfallet, og at bestanden kan øke. Hvis et forbrenningsanlegg må stanse driften, betyr det at smittefarlig helseutstyr ikke blir destruert fortløpende.

Leter etter investor

Selskapet NorSep på Herøya er klare til å bygge fullskalarensing av flygeaske fra forbrenningsanlegg og ser etter investor. De ønsker å bygge renseanlegget ved siden av forbrenningsanlegget, for slik å unngå behovet for deponering av farlig avfall. CEO i NorSep, Susan Heldal, sier at det er gammeldags å tenke at man må deponere flygeaske, og at myndighetene er treige. – Hadde vi hatt penger i 2015, så ville vi kunne hatt dette i drift nå. Det er bare pengene som mangler. Det er ingen tekniske showstoppere. Vi er klare til større skalering, sier hun. Nå er NorSep på jakt etter investorer som kan sørge for at prosjektet blir finansiert. Heldal forteller at de er i dialog med interessenter, men vil ikke røpe hvor mye penger det er snakk om.

Stenger to gjenvinningsstasjoner

Avfall Sør stenger de to gjenvinningsstasjonene i Sørlandsparken og Høllen Vest fra og med fredag 13. mars. Det skriver Vennesla kommune på sine nettsider. Dette kommer som følge av utbruddet av koronavirus. Tiltaket gjelder i første omgang kun for uke 12. Mandag 16. mars vil også Mjåvann Bruktbutikk stenges, men gjenvinningsstasjonene på Mjåvann og Støleheia vil holde åpent som normalt. Avfall Sør ber befolkningen være tålmodig med tømming av avfall, og forteller at renovatører i visse områder vil hente inn husholdningsavfall på ettermiddager og kveldstid.

Ber om norsk strategi for sirkulær økonomi

I kjølvannet av EUs presentasjon av sin strategi for sirkulær økonomi, ber Framtiden i våre hender (FIVH) om en tilsvarende norsk strategi. EU-strategien tar utgangspunkt i flere virkemidler for å få ned avfallsmengden, og Framtiden i våre hender viser til at Norge er på toppen over forbruk i Europa, og at norsk varehandel må over til mer gjenbruk, reparasjon og gjenvinning. Derfor foreslår FIVH flere tiltak som må inn i den norske strategien. Blant annet må klær og andre forbrukerprodukter ha obligatorisk innholdsfortegnelse, som sier noe om klimagassutslipp og kjemikalier brukt i produksjonen, varer må merkes med antatt levetid, utvidelse av reklamasjonsretten til fem år, utvide produsentansvaret, og at norsk næringsliv må utvikle bedre teknologi for resirkulering.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!