Nyheter
Klemetsrud Energigjenvinningsanlegg
Klemetsrud Energigjenvinningsanlegg i Oslo.

Driftsstatus etter ringerunde

Avfallshåndteringen i landet går så langt uten store driftsforstyrrelser. Men beredskapsplanene er ikke langt unna.

Innhenting og behandling av avfall er definert som samfunnskritisk virksomhet og dermed omfattet av myndighetenes spesielle regler under korona-utbruddet. Blant annet innebærer dette at personell innen avfallshåndtering kan ha rett til barnehageplass og skole for barna.

Klar med beredskapsplaner

En ringerunde Avfallsbransjen.no har gjennomført viser at avfallshåndteringen foreløpig går som normalt.

– Som hos alle andre har det påvirket oss. Men pt har det ikke hatt påvirkning på driften. Vi gjør diverse tiltak og har satt krisestab som følger utviklingen. Det er utarbeidet beredskapsplaner og vi har flere tiltak. Det viktige er nå å ivareta de ansatte og driften. De som kan arbeide hjemme gjør det. Ellers er det satt inn flere fysiske tiltak for de som arbeider på anlegget, sier kommunikasjonssjef Truls Jemtland i Fortum Oslo Varme.

Tilbakemeldingene følger den samme linjen i resten av bransjen. Til nå har ikke den ekstraordinære situasjonen fått noen driftskonsekvenser, men alle delene av avfallsindustrien holder kriseberedskapen høyt.

Alle må bidra

– Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, og alle bør ta forholdsregler for å unngå å spre smitte. Samtidig må vi etter beste evne holde hjulene i gang sammen med bransjen, slik at vi unngår opphoping av søppel i logistikk- og verdikjeden. En situasjon hvor avfall ikke hentes har betydelige konsekvenser – blant annet i form av økt fare for skadedyr, brannfare og spredning av sykdommer – så dette er en situasjon vi må ta grep for å unngå, sier administrerende direktør Kjetil Vikingstad i Geminor.

Jørgen Bakke Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo (REG), anbefaler aktører i bransjen å ta høyde for alle eventualiteter.

– Gå gjennom beredskapsplaner. Sett krisestab nå, for den tiden kommer før eller senere uansett. Og så kan jeg oppfordre om å være på tilbudssiden der det er mulig, skulle en god nabokommune e.l. ha behov for hjelp på grunn av denne situasjonen. Avfalls-Norge må stå sammen nå, skriver han i en mail til Avfallsbransjen.no

Avfall Norge oppdaterer sine nettsider med råd til medlemsbedriftene løpende. Blant annet anbefaler organisasjonen at avfallsmottak stenges for publikum om nødvendig.

«Tiltakene om begrensning i mottakskapasiteten må veies mot faren for økt forsøpling og smittefare hos berørte aktører. Vi anbefaler derfor våre medlemmer å gjøre skriftlige risikovurderinger som dokumenterer og begrunner hvilke tiltak som gjennomføres, aktiv kommunikasjon med berørte kunder og tilrettelegging for beredskapskapasitet i påkommende tilfeller», heter det på Avfall Norges nettsider.

Farlig avfall

En av de store bekymringene i bransjen har vært håndteringen av flyveasken fra forbrenningsanleggene. Etter at myndighetene i helgen varslet at flyplasser og havner skulle stenges, så ble det en del urolighet knyttet til transport av flyveaske til behandlingsanlegget på Langøya. Denne bekymringen har nå lagt seg.

– Henting og behandling av uorganisk farlig avfall går som normalt. Monica Mælands presisering av at stenging av grensene gjelder personer og ikke varer og gods skapte ro blant de som leverer til oss.
I tillegg har vi fått bekreftet at vi utgjør en kritisk samfunnsfunksjon og har utarbeidet en attest på dette til våre transportører og underleverandører slik at vi får sikret drift, sier samfunnskontakt Unni Claussen i Norsk Avfallshåndtering, NOAH.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!