Nyheter
Foto: Geminor

Avfallsdøgnet 19.03.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Klare ønsker fra bransjen

Avfallsbransjen har ønskelisten klar for Miljødirektoratets hasteforskrift for avfallshåndtering. Øverst står lagringskapasitet. Compliance manager i Norsk Gjenvinning, Cecilie Skauge, forteller at lagringskapasiteten ved anleggene er essensielt, og at det derfor er behov for å øke tillatelsene for lagring i denne perioden. Dette er et av områdene som direktoratet vurderer. I dag er det forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall. Direktoratet vurderer om det skal gis en midlertidig dispensasjon fra forbudet, dersom det skulle bli behov. Bransjen ber også om enklere grensepasseringer, siden mye norsk forbrenningsavfall eksporteres til Sverige. – Det er viktig med fleksible løsninger for grensepasseringer. Vi kan komme i en situasjon der det er nødvendig å krysse grensen på flere steder enn Svinesund, sier Skauge.

Ber om åpning av gjenbruksstasjoner

Stengte gjenvinningsstasjoner gjør det vanskelig å få levert farlig avfall. Norsk forening for farlig avfall (NFFA) frykter dumping og ber om at stasjonene gjenåpnes. – I sammenheng med gjenbruksstasjonene er NFFA naturlig nok mest oppfatt av farlig avfall, smittefarlig avfall og andre utfordrende avfallsfraksjoner fra husholdningene og mindre næringsdrivende. Stengte stasjoner kan bevirke at avfall – og farlig avfall spesielt – i store mengder uforsvarlig hensettes på ubetjente miljøstasjoner rundt omkring i lokalmiljøet. I verste fall finner ubetenksomme mennesker på å plassere maling, lim, lakk, gjødselprodukter og annet miljøskadelig avfall ute i naturen. Kanskje til og med helle flytende avfall i denne kategorien i kommunale avløp, sier generalsekretær Roar Hansen i NFFA.

Kan bli stengt inne på anlegget

Returkraft i Kristiansand har laget en beredskapslan på to nivåer: Nåværende situasjon og hva som skal gjøres etter et eventuelt smitteutbrudd.Selv om driften foreløpig ikke er påvirket av koronaviruset, har Returkraft tatt en rekke forebyggende tiltak. Om utbruddet blir større, vil ti frivillige ansatte bli satt i karantene på selve anlegget og skal ivareta døgnkontinuerlig drift i inntil to uker. I denne perioden får ingen forlate eller komme inn på anlegget uten at dette er tvingende nødvendig av helsemessige eller andre årsaker. Om det så ikke er ti nye frivillige som kan steppe inn, må anlegget stenges, og avfallsbunkeren vil være full etter 8-10 dager, noe som betyr at det vil være en periode på omtrent fire uker fra planen iverksettes, til mottaket stopper.

En med koronasymptomer hos Kvitebjørn Varme

En ansatt hos Kvitebjørn Varme i Tromsø har vist koronasymptomer og er i karantene, opplyser daglig leder Frank Mathillas. Til tross for dette, er ikke driften påvirket i stor grad. Mange funksjonærer har hjemmekontor. – Driftssentralen er avstengt for andre enn fjernvarmeteknikere og kritisk personell. Det er maksimalt to ansatte på driftssentralen samtidig. Fordelt fjernvarmeteknikere på ulike anlegg slik at man unngår å møtes, og det er strenge renholds- og hygienetiltak, sier han. NoMil i Nordfjord opplyser om at de følger Folkehelseinstituttets råd om hygiene, og Remiks i Tromsø forteller at de har stengt bruktbutikken sin, og at de oppfordrer folk til å samarbeide og legge grundige kontinuitetsplaner fremover.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!