Nyheter
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i intervju med Avfallsbransjen.no. Foto: Even Aronsen

Akseptabelt å brenne plast nå

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mener det er akseptabelt å sende plast til forbrenning i den spesielle situasjonen vi er i nå. Han vil ikke love skreddersydde krisepakker til avfallsbransjen.

Markedet for materialgjenvinning av plast har endret seg dramatisk den siste tiden. Kombinasjonen av Koronakrise, lav oljepris og kronekursfall har ført til svalestup for prisene. Selskapet OMR på Karmøy opplevde at prisen falt med 500 kroner per tonn over natten.

LES OGSÅ: Koronakrisen tar livet av plastgjenvinning

– Med et så høyt prisfall faller hele vårt overskudd bort. Noen fraksjoner kan vi faktisk ikke ta imot, for når lønnsutgifter og transport er betalt går vi i tap på hvert eneste tonn, sier Kenneth Johannessen.

Vanskelige tider

OMR-sjefen ber regjeringen komme på banen med nødhjelp for å holde plastgjenvinningen i drift eller være ærlig på at det er bedre å sende plasten til forbrenning.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sier i et intervju med Avfallsbransjen.no at han har forståelse for at det er vanskelige tider for plastgjenvinning.

LES OGSÅ: Trenger gode rammevilkår

– Mitt ønske er at all plast som egner seg til materialgjenvinning blir materialgjenvunnet. Det må alltid være et mål. Samtidig har jeg forståelse for at det nå er koronavirus, lav kronekurs og vanskelige avsetningsmuligheter. Da er tross alt det aller viktigste at avfallssystemet fungerer og ikke stopper opp. Jeg tenker at i lys av det så må det være akseptabelt at også plast går til energiutnyttelse. Hvis det er det eneste alternativet. Det viktigste er uansett at det ikke kommer på avveie eller at vi får unødig forurensing, sier Rotevatn.

Ingen krisepakke i ermet

Onsdag ettermiddag sendte Avfall Norge en bønn til myndighetene om en økonomisk krisepakke, skreddersydd for avfallsbransjen. Administrerende direktør Nancy Strand ber blant annet om fritak fra arbeidsgiveravgift, kompensasjon for inntektsbortfall og en egen låneordning.

Bransjeorganisasjonen begrunner kravet med «Dramatisk bortfall av inntekter i deler av en en sammenvevd verdikjede kombinert med behovet for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner», ifølge egne nettsider.

LES OGSÅ: Ber om krisepakke for avfall

Rotevatn kan ikke love en egen krisepakke, men henviser til regjeringens løpende krona-arbeid.

– Jeg kan ikke love noe her og nå. Regjeringen følger nøye situasjonen i alle bransjer som nå sliter, inkludert avfallsbransjen. Innsamling av avfall er en samfunnskritisk funksjon. Det er helt nødvendig at den fungerer i den situasjonen vi er i. Derfor har vi åpnet opp for at personal som er kritisk for å opprettholde avfallsinnsamling er en prioritert gruppe når det gjelder barnehageplasser for eksempel. Vi har også tatt opp med EU om det går an å midlertidig forenkle rutiner for grensekryssende transport av avfall. Og vi vil også fortløpende vurdere om det kan være nødvendig med midlertidige forskrifter. Vi følger bransjen veldig nøye og den må fungere. Vi merker oss de innspillene som nå kommer fra enkeltaktører og Avfall Norge og vil vurdere det fortløpende, sier statsråden.

Ikke råd til å brenne

Hvem skal betale for forbrenningen, spør Kenneth Johannessen i OMR AS på Karmøy?

– Jeg får betalt for å behandle plasten, men forbrenningsanleggene skal ha betalt ca.750,- kr tonner for å brenne plasten. Har jeg ikke råd til å behandle plasten, har jeg i hvertfall ikke råd til å sende den til forbrenning, sier Johannessen og lurer på hva han og de 6 andre mindre private selskapene skal gjøre som over natten mistet lønnsomheten på å behandle plast.

-Skal vi gå konkurs og vente på at Røkke tar over markedet med statsstøtte, sier en fortvilet Johannessen på Karmøy.

– Avfallsbransjen har fått store, uventede økonomiske problemer over natten nå som følge av koronakrisen, noe som for deler av næringslivet er forsterket av det store fallet i valutakurs. Regjeringen arbeider med ulike pakker for å støtte næringslivet i denne vanskelige situasjonen, og dette er et arbeid som pågår nå, sier Rotevatn.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!