Nyheter
Private aktører kan bryte forurensningslovens §30 uten at det får konsekvenser. Foto: Dansk Affaldsforening

Ingen straff for samtykkebrudd

Private selskaper som selger avfallsinnhenting til private husholdninger uten kommunalt samtykke, blir ikke straffet. Kommunene har ingen virkemidler å true med.

Forurensningslovens paragraf 30 fastslår at det bare er kommunen som kan hente inn husholdningsavfall. Paragrafen uttrykker spesifikt at «Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall».

LES OGSÅ: Samler avfall uten samtykke

Vet om det

Likevel er det flere kommersielle selskaper som markedsfører og tilbyr tjenester for henting av avfall fra private husholdninger. Det gjelder både ved utleie av containere og såkalte avfallssekker. I Oslo er det bare tre selskaper som har søkt om samtykke fra kommunen, selv om det er langt flere som tilbyr tjenestene.

Kommunen er fullstendig klar over at det foregår innsamling i strid med lovverket.

– Det stemmer at flere private aktører driver innsamling uten samtykke. For å gjøre det enklere å søke (og særlig for de største, som må søke i alle kommuner de opererer i) har vi laget en elektronisk søknadsportal for samtykke i samarbeid med KS Bedrift, sier kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune.

Ingen sanksjoner

LES OGSÅ: – Kampen om avfallet må kjempes med blanke våpen

Til tross for at den ulovlige innsamlingen er vel kjent og det ikke er noen tvil om hva lovverket sier, så har ikke aktørene som driver uten samtykke noe å frykte.

– Vi har ikke kapasitet til å følge opp alle som driver med dette ulovlig. Vi oppfordrer alle til å søke samtykke, men har ingen virkemidler for å ev «straffe» de som ikke forholder seg til forurensningslovens §30. Dette er noe vi vil se på i forbindelse med revisjon av renovasjonsforskriften, sier Bakke Fredriksen.

Eierløse sekker

Han mener Koronasituasjonen gjør at det er bedre at innbyggerne leier hentetjenester for avfall enn å stå i lange køer ved gjenbruksstasjonenen, men så lenge aktørene ikke har samtykke fra kommunen gjør at de ikke kan være sikre på at avfallet håndteres riktig.

– Det er nok lett å anta at en del små firmaer ikke kjenner til samtykkekravet. Vi har selvsagt et ønske om at så mange som mulig søker om samtykke, men vi har ikke «markedsført» søknadsportalen vår i særlig grad. Men de største aktørene i Norge kjenner til dette og burde selvfølgelig ha søkt, sier Bakke Fredriksen.

En annen utfordring er at avfallssekker kan stående uhentet i lang tid. Da ender det ofte med at kommunen må ta regningen.

Bymiljøetaten bekrefter at avfallssekkene kan utgjøre et problem. Jevnlig må kommunen fjerne eierløse sekker som er plassert på fortau og byrom. Det gjøres for det offentliges regning. Verst er det når sekkene blir stående og hindre fremkommelighet. Det kan i verste fall medføre fare forbundet med utrykningskjøreteøy.

Henviser til Miljødirektoratet

Fylkesmannen som er såkalt forurensningsmyndighet for blant annet avfall og gjenvinning, men problemstillingen er ny for seksjonssjef Kari Skogen.

– Det er en interessant problemstilling. Men slik jeg tolker dette, så ligger det under Miljødirektoratets ansvar, sier Skogen til Avfallsbransjen.no.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!