Nyheter
Norsk Gjenvinnings SmartSekk. Foto: Norsk Gjenvinning

Uaktuelt å fjerne samtykke

Koronakrisen kan ikke brukes til å ignorere samtykkebestemmelsen for innhenting av husholdningsavfall. Det sier Klima- og miljødepartementet som avviser å fjerne bestemmelsen.

Spørsmålet om kravet til kommunalt samtykke til innhenting av husholdningsavfall i forurensingslovens paragraf 30, har skapt en kraftig debatt i avfallsbransjen. Mens private aktører, Avfall Norge og Norsk Industri mener samtykkeordningen er byråkratisk og unødvendig, så mener Samfunnsbedriftene og de kommunalt eide aktørene at samtykkeordningen er viktig både av kontrollhensyn og for å oppnå målene om materialgjenvinning.

LES OGSÅ: Samler avfall uten samtykke

Klima- og miljødepartementet stiller seg på sistnevntes side.

Kommunene må ha oversikt

Statssekretær i klima- og miljødepartementet Maren Hersleth Holsen (V). Foto: Klima- og miljødepartementet.

– Å leie avfallscontainere for å bidra til å avlaste avfallsmottak i disse tider er noe vi har oppfordret til og støtter. Det er bra at det er aktører som driver denne tjenesten, også i mer normale tider. Det er likevel viktig at kommuner har oversikt over avfall og mottakskapasiteten i sin kommune, og at man kan gjennomføre og føre tilsyn med tiltak som øker graden av materialgjenvinning. Vi har satt oss ambisiøse mål for materialgjenvinning, noe som vil kreve god koordinering og forutsigbarhet i avfallssystemene, det er da nødvending med god oversikt over aktørene. Vi vurderer derfor ikke å fjerne samtykkeordningen nå, sier statssekretær Maren Herlseth Holsen i Klima og miljødepartementet til Avfallsbransjen.no.

LES OGSÅ: Ingen straff for samtykkebrudd

Miljødirektoratet mener samtykkebestemmelsen må opprettholdes, selv om den i enkelte kommuner har vært svært passiv.

– De senere årene har flere private avfallsselskaper tilbudt ulike avfallstjenester (container, sekk, henger m.m.) som utgjør et tillegg til den ordinære renovasjonsordningen. For at slik innsamling skal være i tråd med loven, må selskapene altså ha samtykke fra kommunen. Dette standpunktet har også vært lagt til grunn av Miljødirektoratet tidligere. Det innebærer at private aktører som ønsker å tilby slike tjenester rettet mot private husholdninger, må søke den aktuelle kommunen om samtykke, sier seksjonsleder Kristine Mordal Hessen.

LES OGSÅ: Samarbeid og service i sentrum – ikke samtykke

Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) har begrunnet behovet for å opprettholde samtykkeordningen med at den gir kommunene kontroll med innsamlingen av avfallet. Det argumentet mener statssekretæren er godt.

Mister kontrollen

-Det er klart at manglende samtykke gir utfordringer knyttet til kontroll, og særlig om det er snakk om useriøse aktører. Manglende kontroll gjør det også vanskeligere å nå de ambisiøse målene vi har satt oss for gjenvinning, sier Herlseth Holsen.

LES OGSÅ: Samarbeid eller samtykke

Også hos Miljødirektoratet peker de på funksjonen som samtykkeordningen har for materialgjenvinningen.

– Miljødirektoratet mener at kommunen bør ha et samlet ansvar for å øke materialgjenvinningen av alt husholdningsavfall, enten det samles inn av private aktører eller av kommunen selv. Vi er klar over at samtykke i varierende grad har vært praktisert i årenes løp. Det er vårt inntrykk at kommunene for det meste har sett på situasjonen som uproblematisk, men at holdningen gradvis har endret seg.Flere kommuner har de senere årene gitt uttrykk for at de ønsker å ha større kontroll med avfall fra husholdningene, også avfallet som håndteres utenfor den ordinære renovasjonsordningen. Dette innebærer ikke at kommunene selv må utføre disse tjenestene, men gjennom bestemmelsen om samtykke har kommunene mulighet til å stille ulike krav, sier Mordal Hessen i direktoraret.

LES OGSÅ: Ubyråkratisk samarbeid

Lovbrudd er uakseptabelt

Private selskaper har i lang tid tilbudt utleie av containere og avfallssekker til private husholdninger. Etter Korona-utbruddet har markedsføringen av tjenestene økt. Norsk Gjenvinning har blant annet begrunnet sin offensiv med at behovet for tjenesten oppsto etter at gjenbruksstasjonene ble stengt av smittevernhensyn.

Herlseth Holsen sier det ikke er akseptabelt at lovverket ignoreres, selv om kornonaepidemien skaper utfordringer.

LES OGSÅ: Bør være unødvendig med samtykke

– Nei, absolutt ikke. Jeg opplever at aktørene og myndighetene samarbeider bra for å finne kjappe og funksjonelle løsninger på utfordringer som oppstår. Jeg vet at det har vært en konstruktiv dialog mellom aktørene og Miljødirektoratet for å finne løsninger som er innenfor det lovverket vi har. Når det gjelder samtykkebestemmelsen kan Oslo kommune være et godt eksempel. De har laget en nettside for å gjøre denne prosessen enkel og jobber for å gjøre søknadsprosessen godt kjent, sier hun.

«Norsk Gjenvinning skal selvfølgelig følge de regler som gjelder. Vi var ikke klar over denne nye portalen i Oslo og ser at ingen av de andre store var det heller, men har allerede satt i gang prosessen for å registrere oss», skriver konsernsjef Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning i en epost til Avfallsbransjen.no.

Ingen ulempe

Miljødirektoratet kjøper ikke Norsk Industris argument om at samtykkeordningen er unødvendig byråkratisk.

– Vi ser ikke at krav om samtykke vil være noen stor ulempe for seriøse avfallsaktører, da det er en bred enighet om at de gir et viktig tjenestetilbud som bør videreføres. Bruk av samtykke vil derimot kunne utgjøre et viktig verktøy for måloppnåelse, ærlig sett i lys av nye og mer ambisiøse mål om materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende avfall, sier Mordal Hessen.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!