Nyheter
Karbonfangstpiloten ved Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud. Foto: Bjørn Vilberg

Avfallsdøgnet 29.04.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Kaller gjenvinningsmål en utopi

I Danmark ble det i fjor opprettet 13 klimapartnerskap, som skal komme med innspill til hvordan landet kan oppnå sine klimamål. Klimapartnerskapet for avfall, vann og sirkulær økonomi har skapt kraftige reaksjoner og nå går Dansk Affaldsforening kraftig ut mot rapporten og nekter å stille seg bak rapporten. Årsaken er at Affaldsforeningen mener næringslivsorganisasjonene forsøker å bruke rapporten til å åpne for økt privatisering på avfallsområdet. Materialgjenvinning, resirkulering og sirkulær økonomi er blant de heteste politiske temaene over hele Europa, men Dansk Affaldsforening mener det i dag er ren utopi å snakke om resirkulering på opptil 90 prosent.

Ordfører ber om CCS-midler til Returkraft

Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, ber regjeringen inkludere Returkraft på lista over forbrenningsanlegg som skal utredes for statlig støtte til karbonfangst og -lagring. I mars ble det vedtatt at det skal utredes ved forbrenningsanlegg i Bergen, Trondheim og Stavanger. Vedtaket, som partiene ble enige om, innebærer at høstens statsbudsjett skal inneholde en investeringsbeslutning om fullskala karbonfangst ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud og sementfabrikken i Brevik. – Uten karbonfangst for Returkraft klarer ikke Kristiansand å nå våre klimamål, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Krever endring i koronastøtten

Oversikten over mottakere av statlig kontantstøtte viser at det bare er et fåtall aktører i avfallsbransjen som har søkt og mottatt støtte. Avfallsbransjens.nos gjennomgang viser at det bare er fem selskaper innen avfallssektoren som har mottatt til sammen en drøy million kroner. Verken Norsk Gjenvinning, Franzefoss, Ragn-Sells eller Stena Recycling har søkt støtte. Bransjesjef Gunnar Grini sier ordningen er god, men at den ble satt sammen på svært kort tid og at NHO ser behov for enkelte endringer både for store og små bedrifter. Han erkjenner at kontantstøtten ikke treffer de minste bedriftene. – For de små bedriftene er det urettferdig med en egenandel på 10.000 kroner per måned. Når det minste utbetalingsbeløp da er på 5.000 kroner vil mange små bedrifter få lite eller ingenting, til tross for stor omsetningsnedgang, sier Grini.

Foreløping ingen lovnader om energifleksibilitet

Heidi Nakken, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier departementet jobber med å skaffe seg et bedre kunnskapsgrunnlag før de kan ta en beslutning om skjerpede krav til energifleksibilitet i bygg på over 1000 kvadratmeter. – Det er viktig at våre virkemidler svarer på utfordringer som skal løses. Kravene skal utformes på et godt kunnskapsgrunnlag. Dette vil omfatte både egne utredninger og innspill fra andre, sier hun.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!