Nyheter
Reidar Andresen, styreleder i ÅRIM. Foto: Peder Otto Dybvik

Må samarbeide for å unngå å bli spist opp

Styreleder i Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM), Reidar Andresen, ønsker tettere samarbeid mellom regionens renovasjonsselskaper for å løse større oppgaver.

– Historisk sett er dessverre Møre og Romsdal et litt fragmentert fylke som sliter med fogderistriden og med tradisjon for sektortenking. Som fylke blir vi for liten i landsmålestokk med 370.000 innbyggere, og resultatet når vi ikke klarer å samarbeide innad i fylket gjør oss små, sier Reidar Andresen, styreleder i ÅRIM.

Samarbeid for å ikke bli spist

Andresen forteller at dette blant annet har ført til at Kristiansund har brutt ut og inngått samarbeid med renovasjonsselskap i Trøndelag. Derfor mener han at de som er igjen må samarbeide for å prøve å ta vare på det som er igjen.

– Vi må samarbeide, hvis ikke blir vi spist fra nord, sør og øst.

Dette tar han også til orde for i en kronikk i Sunnmørsposten, hvor han skriver at det trengs en masterplan for gjenvinning i Møre og Romsdal.

«Som styreleiar i ÅRIM ser eg ei stor utfordring og samstundes sjansen til å utvikle fagfeltet avfallshandtering og gjenvinning. Selskapa i Romsdal og på Sunnmøre er eit stykke unna dei beste i landet på dette feltet. Det er ikkje til å underslå at vi er for små kvar for oss. Skal vi drive effektiv resirkulering og skape nye verdiar av avfall, så er volum og ny teknologi nødvendig,» skriver han der.

Les også: Vil samarbeide med søsterselskaper

Ambisjonen er gode løsninger

– Jeg ønsker at vi ser i et lengre perspektiv. Fem, ti, femten, kanskje tjue år fram i tid. Vi må heve blikket og tenke hvordan verden ser ut. Den underliggende ambisjonen er at vi finner gode og kostnadseffektive løsninger som er det beste for forbrukerne, er innovative og knyttet til det vi samler inn, sier han, og nevner etablering av ettersorteringsanlegg og biogassanlegg som eksempler på hva som kan gjøres, sier han til Avfallsbransjen.no.

Han påpeker at selskapene i Møre og Romsdal driver etter egne planer, men at de ikke er samkjørte, og at ingen har det overordnede ansvaret for at det som skjer på feltet går samme vei. «Dagens struktur er ikke god nok,» skriver han i kronikken.

En renovasjonsarbeider for ÅRIM. Foto: Vasco Pinhol

Konsulentrapporter

Samarbeidet er allerede initiert gjennom selskapene i Romsdalen og på Sunnmøre. De har kontaktet sine politiske eiere, og forankret det i de ulike representantskapet. Andresen forteller at politikerne er positive, men avventende. De ønsker noe håndfast.

– Vi er blitt utfordret på å være helt konkrete. Vi skal finne ut hvor vi kan spare og gjøre ting bedre. Derfor har vi bestilt to konsulentrapporter som utreder fordeler og ulemper ved samarbeid. Når vi får rapportene har politikerne noe å beslutte ut ifra, sier han.

Les også: Advarte mot eget forslag

Internasjonale krav

I kronikken trekker Andresen fram flere oppgaver som må løses. Han forklarer at dette blant annet gjelder større krav til gjenvinning, både nasjonalt og internasjonalt.

– Det kan vi gjøre hver for oss, eller finne gode løsninger gjennom samarbeid. Her er ettersorteringsanlegg og biogassanlegg alternativer som kan etableres for å være en del av løsningen, sier han.

– En god symbolsak

Andresen mener et samarbeid mellom renovasjonsselskapene ikke bare har verdi for avfallsområdet.

– Det er også en symbolsak som kan vise resten av fylket at samarbeid er mulig, fremfor å slåss og krige. I regionen har vi hatt konflikt rundt sykehus, som har ført til at fogderistriden har blitt tilspisset. Denne saken har en konkret side med avfall, men fra mitt ståsted er det også en fin symbolsak, sier han.

Styrelederen forteller at ÅRIM er åpne for hva enn konsulentrapportene foreslår som beste løsning.

– Hvis de forteller oss at samarbeid med kunnskapsdeling er den beste løsningen, så er det greit. Magefølelsen min sier at det er noe å tjene på å slå oss sammen, men det blir rene eierspørsmål. Hvis rapportene sier at fusjon er det beste, så er jeg så naiv at jeg tror det er det beste. Hovedbudskapet mitt er at vi må tenke fram i tid, og tenke samarbeid for å bevare dette fylket og arbeidsplassene her, sier han.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!