Nyheter
I hovedstaden er det seksjon for veidrift og vedlikehold og parkseksjonen som tar seg av de offentlige søppelkassene. Foto: Bjørn Vilberg

Ber kommuner følge etter Oslo

Hold Norge Rent anbefaler andre kommuner å følge i Oslos fotspor når det kommer til forsøpling. – Kartlegging er viktig, sier de.

I forrige uke publiserte Hold Norge Rent (HNR) tall over forsøplingstilstanden i Oslo. De refererer til Rusken, som forteller at det daglig kommer to tonn avfall på avveie i kommunen. HNR har utarbeidet en rapport med analyser fra 16 lokaliteter og 84 innbyggerintervjuer.

Der står det blant annet at småsøppel som snus og sneip er det største forsøplingsproblemet. Denne typen avfall veier lite. Mari Mo Osterheider, fagansvarlig for landforsøpling i HNR, forteller at Rusken har kommet fram til to tonn avfall, og at HNRs undersøkelse er basert telling, ikke vekt.

– Det hadde selvsagt vært veldig spennende å fortsette kartleggingen for å få mer kunnskap om blant annet vekt. Mulig søppel som veier mye er mat og drikke, gjenstander av glass og avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet, samt større gjenstander som møbler og annet hensatt avfall, sier hun.

Anbefaler tiltak

I forbindelse med rapporten sendte HNR en liste med tiltak de anbefaler Oslo kommune å innføre for å bli kvitt forsøpling. Disse tiltakene innebærer en helhetlig plan og system for avfallshåndtering, redusere omsetting, distribusjon og bruk av engangsartikler i byrommet, å gå i dialog med næringslivet for å forhindre forsøpling fra sneip og snus og å samarbeide med bygg- og anleggsbransjen.

Etterspør mer koordinasjon

Osterheider forklarer at en helhetlig plan for avfallshåndtering er nødvendig fordi Oslo er en stor by med mange forskjellige aktører som har ansvar for tømming av søppeldunker og holde det rent i byen. Kommunens ansatte, private aktører, butikkeiere og serveringssteder har alle ansvar for å tømme søppeldunker, noe som gjør renholdsarbeider ukoordinert og uforutsigbart, mener Osterheider.

– Det er ikke alltid samsvar mellom bruk av området og utforming, antall og tømmefrekvens på søppelkassene, noe som fører til at enkelte søppelkasser aldri blir fylt, men tømmes ofte, mens andre bli overfylt og bidrar til forsøpling. Mer koordinasjon mellom disse aktørene vil kunne gjøre renholdet mer effektivt, og gjøre situasjonen med forutsigbar for de som er ute i Oslo og skal kvitte seg med avfallet sitt, sier hun.

Les også: Bysøppelet på vei tilbake

– Kun et øyeblikksbilde

I HNRs undersøkelse fant de mest forsøpling på Grønland. Osterheider understreker at de kun undersøkte et utvalg steder, og at de derfor ikke har grunnlag for å si at Grønland faktisk er mer forsøplet totalt sett enn andre bydeler.

– Dette blir et øyeblikksbilde. Hvis vi får sjansen til å utvide kartleggingen vil vi kunne si noe mer sikkert, og kunne si noe om en tendens over tid.

Kartlegging gir utgangspunkt

På spørsmål om hva kommuner må gjøre for å forhindre forsøpling, svarer Osterheider at de må gjøre som Oslo: kartlegge hvilke forsøplingsproblemer som er typiske for sin kommune.

– Resultatet vil gi et godt utgangspunkt for å starte arbeidet med å avdekke årsaker til forsøpling, og til slutt sette inn effektive tiltak i samråd med mulige forsøplingskilder og andre mulige samarbeidspartnere, sier hun, og legger til at de gjerne bistår de som ønsker å lage en strategi mot forsøpling.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!