Nyheter
Bil fyller på biodrivstoff. Foto: Avfall Sverige

Avfallsdøgnet 22.05.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

Snart tilbake på kontorene

Denne uken begynte BIR så smått å vende tilbake til kontorene sine, etter flere måneder med hjemmekontor. De går på rullering, hvor kun 50 % av arbeidsstyrken til enhver tid er på kontorene, for å ivareta smittevernet. I Oslo venter REG fortsatt på klarsignal fra kommune, og bruker derfor hjemmekontor der arbeidet tillater det. Norsk Gjenvinning har denne uken gjennomført en risikovurdering ved tilbakeføring til kontorene, og kommunikasjonssjef Bil Cornelia Kase forteller at det er opp til hver enkelt lokale sjef å bestemme når kontorene kan benyttes igjen. – Vi anbefaler at de som må ta offentlig transport og kan ha hjemmekontor opprettholder dette, sier hun.

– Produsentansvaret gjelder også i krisetid

Miljødirektoratet vurderer å gi Plastretur AS fritak fra kapitalkravet, men minner samtidig på at regelverket for plastavfall må følges også i krisetider. Den økonomiske krisen i Plastretur AS gjør at selskapet må redusere sine innsamlingsambisjoner for 2020. I fjor besørget selskapet for at 40 prosent av all husholdningsplast ble samlet inn igjen. I år kan ikke selskapet love å komme over myndighetskravet på 30 prosent. Regelverket krever at returselskaper har egenkaptil til seks måneders drift. For Plastretur utgjør det 90 millioner kroner. – Søknaden om dispensasjon fra kravet om finansielle reserver til seks måneders drift vil bli vurdert nøye av oss. Vi har ingen kommentarer utover det. Når det gjelder søknaden om kontantstøtte viser vi til Finansdepartementet, sier seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen i avdeling for Avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet.

Ny avfallsklynge i Trøndelag

Circular Values Cluster (CIVAC) er Trøndelags nye avfallsklynge. Den skal jobbe for å hente ut ressurser til samfunnet og avfallsnæringen i regionen. Initiativet til klyngen kom i fjor sommer, da ReMidt, Inherred Renovasjon, Midtre Namdal Avfallsselskap og Trondheim Renholdsverk Gruppen ble enige om å gjennomføre et forsprosjekt, med mål om å kartlegge rammebetingelser for etableringen av en avfallsklynge i regionen. «Ambisjonen for dette initiativet var å utnytte fortrinn som finnes gjennom et etablert samarbeid i renovasjonsbransjen i Midt- Norge og fremme Trøndelag som et tyngdepunkt i sirkulærøkonomisk arbeid. Siden nyttår har aktørene jobbet videre med etableringen av samarbeidet og den 20. mai ble CIVAC – Circular Values Cluster, stiftet,» skriver klyngen i en pressemelding.

Full veibruksavgift for biodrivstoff

I en pressemelding skriver Circle K at det blir full veibruksavgift for alt biodrivstoff 1. juli. Dette er et stort tilbakeslag, mener de. – Problemet med å innføre avgift på alt biodrivstoff er at det rammer skjevt, forteller Anders Kleve Svela, kategorisjef for drivstoff i Circle K. Regjeringen ønsker å innføre avgift på biodrivstoff for å redusere omfanget av bruk av palmeolje. Svela forklarer at det ikke bare er palmeolje som rammes av veibruksavgiften, men også biodrivstoff laget av rester og avfall.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!