Nyheter
Sakte, men sikkert kommer ansatte tilbake til kontorene. Foto: Anders Ellefsen, Ragn-Sells

Snart på vei tilbake til kontorene

Det åpnes for tilbakeføring til kontorer i hele Norge. Sakte, men sikkert, kommer ansatte tilbake i Bergen. I Oslo venter man fortsatt på klarsignal fra kommunen.

I midten av mars stengte Norge ned, og alle som kunne ha hjemmekontor, ble anbefalt det. Det samme gjaldt for aktører i avfallsektoren, og de aller fleste har holdt seg hjemme siden da.

Så smått har restriksjonene blitt lettet, og det er igjen åpnet for å bruke kontor på arbeidsplassen, så lenge regler for smittevern følges.

Tilbakefører i Bergen

Eva Skjold, kommunikasjonssjef i Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR), forteller at noen få ansatte har vært på kontoret hele perioden, mens andre har alternert. De aller fleste har jobbet hjemmefra, men denne uken har de startet en gradvis tilbakeføring til kontoret. Denne tilbakeføringen er basert på frivillighet, og de følger en rullering hvor maks 50 prosent av arbeidsstyrken er på kontorene samtidig.

– Grunnen til at vi har valgt denne løsningen for tilbakeføring, er at vi vil redusere risiko for smittespredning og ha god kontroll på smittesporing ved eventuelle lokale utbrudd av sykdom. Kontorlokalene vil være fri for smitte etter en helg, og før ny gruppe ankommer. Ordningen skal evalueres kontinuerlig. Den gradvise og kontrollerte tilbakeføringen vil gi viktig erfaring underveis, og dermed også muligheten til eventuelt å kunne korrigere, sier hun.

Les også: Slik er korona-hverdagen i avfallsbransjen

Følger kommunens råd

I Oslo har Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) foreløpig ikke kommet tilbake fra hjemmekontorene sine.

– Vi forholder oss til Oslo kommunes føringer, som fortsatt er at man skal jobbe hjemmefra dersom arbeidsoppgavene tillater det. Vi har selvsagt noen hundre ansatte som ikke har mulighet til det: de som jobber med innsamling og mottak av avfall, ute på bil, på gjenbruksstasjoner, sorteringsanlegg og gjenvinningsanlegg. De har møtt opp hver dag og gjort jobben sin til tross for alle tiltak og begrensninger som er innført på grunn av korona, sier Jørgen Bakke Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver i REG.

Risikovurderer tilbakekomst

Norsk Gjenvinning har den siste uken risikovurdert og laget handlingsplaner for retur til kontorene deres. Der har lokal ledelse ansvaret for å sikre trygg tilbakekomst basert på myndighetenes anbefalinger.

– Det vil si at vi sakte men sikkert vender tilbake, men i kontrollerte former. Det er viktig for oss å overholde smitteverntiltak, og sikre god avstand mellom de ansatte, samt at det er tilrettelagt for vask av kontorene og antibac osv tilgjengelig for de som kommer. Vi anbefaler at de som må ta offentlig transport og kan ha hjemmekontor opprettholder dette, sier kommunikasjonssjef Bim Cornelia Kase.

Hjemmekontor har fungert godt

Fredriksen i REG understreker at han bare kan snakke for seg selv når han sier at hjemmekontor har gått overraskende smertefritt.

– Alle digitale verktøy har fungert, alle er fleksible og vi klarer å gjøre det vi skal. Oslo kommune innførte Workplace som internkanal for et par år siden, og det kommer veldig godt med nå. Det er en enkel og fleksibel måte å snakke med kollegene våre på.

Også i Bergen har det gått bra med hjemmekontor. Eva Skjold forteller at de er blitt gode på digitale samhandlingsløsninger, og at situasjonen ga dem en bråstart på den teknologiske modningskurven.

– Men vi merker at noen ivrer etter hvert etter å komme tilbake på kontoret, mens andre har funnet en god rytme i arbeidet hjemmefra og synes det er effektivt og bra. Vi har stort sett brukt videosamtaler og på den måten har vi sett hverandre i hele perioden, sier hun.

For Norsk Gjenvinning har tiden med hjemmekontor gitt dem muligheten til å utnytte digitale plattformer.

– Vi har i denne tiden begynt å bruke Teams til større møter, som allmøte for alle ansatte, som har vært en stor suksess, sier Kase.

Ingen vurdering om videreføring

Ingen av de tre selskapene har tatt stilling til om det vil bli mer bruk av hjemmekontor i fremtiden, men alle påpeker at de nå vet at det er et reelt alternativ.

– Det viktigste for oss er at den enkelte ansatte har en god og effektiv arbeidshverdag. Om det, for noen, er bedre med hjemmekontor kan det godt være vi tilrettelegger i større grad for dette fremover, sier Kase i Norsk Gjenvinning.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!