Nyheter
Trond Norum, kontaktperson i CIVAC, forteller at de ønsker å få fram ressursene i avfall. FOTO: CIVAC.

Trøndelag får avfallsklynge

I Trøndelag har en rekke avfallsselskaper dannet en sirkulærøkonomisk klynge som skal satse på å hente ut verdier for samfunnet og for avfallsnæringen i Midt-Norge. – Man greier ikke nå kravene i ett segment alene, sier CIVAC.

Initiativet til avfallsklyngen kom i fjor sommer, da ReMidt, Inherred Renovasjon, Midtre Namdal Avfallsselskap og TRV Gruppen AS ble enige om å gjennomføre et forsprosjekt, med mål om å kartlegge rammebetingelser for etableringen av en slik klynge i regionen.

Kan bidra med å nå mål for gjenvinning

«Ambisjonen for dette initiativet var å utnytte fortrinn som finnes gjennom et etablert samarbeid i renovasjonsbransjen i Midt- Norge og fremme Trøndelag som et tyngdepunkt i sirkulærøkonomisk arbeid. Siden nyttår har aktørene jobbet videre med etableringen av samarbeidet og den 20. mai ble CIVAC – Circular Values Cluster, stiftet,» skriver klyngen i en pressemelding.

– Vi mener denne klyngen kan bidra med å nå de nasjonale og internasjonale målene for gjenvinning, og redusere det som deponeres og brennes i dag, for heller å ta det inn i sirkulærøkonomiske veier. Vi vil få fram de ressursene som ligger i avfall, i alle øyemed, ikke bare det som kommer fra den lovpålagte innsamlingen i kommuner, men også fra private aktører og næringslivet, sier kontaktperson i CIVAC, Trond Norum, til Avfallsbransjen.no.

Les også: – Produsentansvaret gjelder også i krisetid

Ønsker ikke være bransjespesifikk

Han forklarer at de mener en klynge som dette er nødvendig, fordi bransjen ilegges store og tøffe mål fra FN, EU og den norske regjering og samfunnet, og for å gjøre det grønne skifte, er man nødt til å ta tak i det som kan tas tak i.

– Dette greier man ikke gjøre i et segment alene. Vi må drive løsningene fremover sammen. Med den klyngetenkingen løfter vi oss opp fra å kun tenke kommunalt og interkommunalt samarbeid, til å ta med hele spekteret av private aktører og andre teknologiske utøvere i bransjen, plastkvernere, grønn og blå sektor med store avfallsmengder. Vi ønsker ikke å bare være bransjespesifikk, vi vil dra dette opp på et nivå hvor hovedmålet er den sirkulærøkonomiske tankegangen, som ikke er så avansert at man ikke forstår det, sier Norum.

– Er dagens metode for kildesortering riktig?

Selv om CIVAC kun ble offentliggjort 20. mai, har de allerede tjuvstartet litt, innrømmer Norum. De har allerede startet med et initiativ fra den private sektoren, hvor teknologiutvikling på avfallssiden er i fokus. Noe mer enn det ønsker han ikke utdype før det er mer utarbeidet.

– Noe som er viktig for avfallssektoren, som er belyst av alle de involverte renovasjonsselskapene, er kildesortering. Er kildesorteringsmetoden vi bruker i dag riktig og fremtidsrettet? Hvordan skal den være i 2030? Hvordan er den i forhold til teknologi, materialgjenvinningsgrad og nedstrømsløsninger? Dette har vi grunnlag for videre arbeid med til høsten. I samarbeid med fylkeskommunen får vi i sommer inn tre studenter som skal dra opp faktagrunnlag på den prosessen, sier Norum.

Les også: Bygger batterifabrikk på Sørlandet

Ikke fylkes- eller regionsspesifikk

I CIVACs strategiske plattform har de som mål å ha 35 medlemmer i 2021. Disse, forklarer Norum, skal de finne over hele landet. De har invitert store sentrale aktører, som Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), i tillegg til lokale aktører. De har også fått støtte fra Trøndelag fylkeskommune, som understreker at dette ikke er et fylkesspesifikt prosjekt.

– Vi havnet i en litt spesiell situasjon med koronaen, så fler har nok mer enn nok med å holde seg flytende og ønsker å ta det opp til høsten. Per i dag er vi 15 medlemmer, hvorav 7 av dem er avfallsselskaper fra Midt-Norge, vi har private aktører, FoUer og investeringsselskap som er på sirkulærøkonomi og bærekraftsmål. Det er spennende å bli utfordret fra den siden, samtidig som vi kan utfordre finansnæringen fra avfallssiden, sier han.

Oppfordrer til samarbeid

Norum mener opprettelsen av CIVAC er et resultat av det regionale samarbeidet som har foregått i avfallsbransjen, og spesielt i den lovpålagte delen.

– De kommunale aktørene har samarbeidet lenge i Midt-Norge, først et fora for adm.dir og styreledere, senere i det regionale strategisamarbeidet SeSammen og Sesam Ressurs. Dette er en videreføring og konkret prosjektrettet mulighet for å realisere mange av ideene og tankene som bransjen og regionen har.

På spørsmål om han har noen tips til andre aktører i landet som vurderer å gjøre noe lignende, forteller han at det beste er å prate sammen.

– Sett dere ned og se på mulighetene for å jobbe i lag. Det å stå alene som bedrift, samme om det er Oslo REG, BIR eller IVAR, så blir det tøft i den hverdagen som vi har fått og som vi vil få mer av. Sett dere ned og snakk med naboen, å få til gode løsninger er Alfa og Omega, sier han.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!