Bransjestemmer
Tomas Eidsom, Teknisk sjef Trondheim kommune.

Samtykkebestemmelsen: – Forskriften gjør innbyggerne tryggere

Trondheim kommune svarer på Konkurransetilsynets bekymring for at samtykkebestemmelsen i Forurensningsloven står i veien for konkurranse.

Konkurransetilsynet har i en kronikk i Avfallsbransjen.no 12. oktober uttrykt bekymring for at Trondheim kommunes forskrift om samtykke til innsamling av husholdningsavfall står i veien for fremveksten av nye, bedre løsninger for håndtering av avfall.

Konkurransetilsynet: – Uheldige regler kveler nytenkning i avfallsbransjen

Konkurranse på like vilkår

De påpeker at en bivirkning av forskriften er at seriøse aktører må en ekstra runde i byråkratiet. Videre syns de kvalifikasjonskravet er uklart formulert og skaper lite forutsigbarhet for avfallsselskaper om kommunen vil anse dem som kvalifiserte eller ikke. Det vises også til krav om at kommunen kan nekte samtykke dersom kommunens mulighet for økonomisk og rasjonell drift reduseres. Konkurransetilsynet mener disse kravene gjør det lite attraktivt for mindre selskaper å søke om samtykke og at selskaper som tenker nytt ikke kommer til å søke.

Trondheim kommune ønsker konkurranse og fremvekst av nye løsninger i avfalls- og gjenvinningsbransjen velkommen. Vår oppfatning er at forskriften ikke er til hinder for dette, men at den er med på å fremme konkurranse på like vilkår. Vi har stor interesse for alle løsninger som kan utnytte ressursene i avfallet på en bedre måte.

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs: – Kommunene legger til rette for innovasjon og konkurranse

Bakgrunnen for forskriften er at kommunene har en lovpålagt plikt til å sørge for å samle inn og behandle husholdningsavfallet. I forurensningsloven §30 står det: Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall. Forskrift om samtykke til innsamling av husholdningsavfall er et ledd i å følge opp det lovpålagte ansvaret vi har. Vi plikter også å rapportere inn mengder, behandlingsmåte og kostnader ved håndtering av husholdningsavfall til SSB, og å gjøre nødvendige tiltak ved å øke materialgjenvinningen. Forskriften er nødvendig for å innfri disse pliktene. Vi forventer samtidig at forskriften vil bidra til færre useriøse aktører og mindre avfall på avveie.

Digital søkeportal

Det fremstilles i kronikken som om Trondheim kommune er den eneste kommunen som har innført denne forskriften, og at dette er konkurransevridende. Dette er ikke riktig. Forskriften er utarbeidet sammen med Samfunnsbedriftene og de største byene i landet. Trondheim kommune skal bruke en felles digital søknadsportal som skal gjøre det enkelt for avfallsaktører å søke. Dette gjøres for at søkeprosessen skal være så lite byråkratisk som mulig for bedrifter som opererer i flere kommuner. Dette har også vært viktig for Trondheim kommune og ble understreket av Bystyret da forskriften ble vedtatt.

I Trondheim har vi ikke kommet i gang med å gi samtykke til innsamling av husholdningsavfall enda. Vi tar med oss Konkurransetilsynets innspill om at bestemmelsene kan oppfattes som utydelig når vi utarbeider veiledning til hva som kreves ved søknad om samtykke.

Innbyggerne i Trondheim vil fortsatt kunne velge private aktører til å samle inn avfall fra husholdninger. Forskriften vil gjøre husholdninger i kommunen tryggere på at firmaet som leies inn har nødvendige godkjenninger, bidrar til riktig avfallshåndtering og forhåpentligvis mindre avfall på avveie.

Trondheim kommune
Tomas Eidsmo
Teknisk sjef

Relaterte saker
Nyhetsbrev
Beklager, her gikk noe galt. Vennligst prøv igjen.
Takk for påmeldingen! Sjekk innboksen din for bekreftelse.

Få nyhetene rett i innboksen

Abonner på vårt gratis nyhetsbrev!

Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Mikroplast på middagsbordet

Britt Mathisen Limo, Remiks Miljøpark
Jan-Gunnar Winther, Senter for hav og Arktis
Aktuelle artikler fra våre søster-nettsteder
Kommersielle partnere