Marie Storli, Rethinking Economics. Foto: Marin Håskjold

Sommer i avfallsbransjen:

– Endelig har vi en næringsminister med visjoner og ambisjoner

 

Marie Storli i Rethinking Economics er glad for næringsministerens iver, men skuffet over at regjeringen henger etter. I sommer lar hun renter og inflasjon ligge og ferierer både nært og fjernt.

Navn: Marie Storli
Stilling: Leder, Rethinking Economics

Hva har du vært mest opptatt av det siste halvåret (hva gjelder sirkulærøkonomi, miljø og klima)?

– I det siste har jeg lært mye av å følge med på utviklingene innen sirkulær finans i Europa. Noe av dette kan man lese om i rapporten «Finansnæringens rolle som pådriver for sirkulær økonomi» som ble publisert av Finansforbundet og Circular Norway tidligere i år. Her ser vi at flere banker og investeringsfond ligger langt framme i å satse på, og opparbeide seg ekspertise innen sirkulær økonomi.

Så synes jeg fokus på en del av diskusjonene om sirkulær økonomi ligger for mye i utviklingen av apper og digitale plattformer. Dette er sikkert viktig, men jeg tror det er vel så viktig å fokusere på å forlenge levetiden til de produktene vi allerede har i omløp. Her kommer reparasjoner og upcyling in som gode kandidater – som fortjener mer oppmerksomhet. Dette er ting vi kan, og gjør allerede! Det må bare bli mer lønnsomt å reparere enn å kjøpe nytt. Her har Power på Alnabru et meget godt initiativ, hvor de selger brukte (og reparerte) elektroniske aparater med garanti, som er rimeligere enn de nye produktene. Dette er en modell jeg er sikker på at vi vil se mer av i tiden som kommer. Spesielt dersom den høye prisveksten får sette seg.

Hvordan synes du myndighetenes arbeid med klima, miljø og sirkulærøkonomi går?

– Endelig har vi en næringsminister med visjoner og ambisjoner – og som er opptatt av sirkulær økonomi! Med dette i tankene er jeg litt skuffet over at regjeringen ikke har rukket å gjøre mer. En annen observasjon er at man snakker mye om å bygge opp grønne eksportindustrier, heller enn å tenke på hvordan vi kan nyttegjøre oss best mulig av de råvarene vi har til rådighet – som er integrert i elektronikken vi bruker. I lys av krigen i Ukraina tror jeg det blir viktigere å tenke på tilgangen til kritiske metaller og mineraler som er nødvendige for kapital og infrastrukturen vi trenger på veien til lavutslippssamfunnet. Vi kan ikke lenger ta for gitt at alle verdens goder er tilgjengelige bare vi kan betale for dem. Verden er i endring, og det geopolitiske bildet kan fort forandre seg. Da kan vi komme til å oppdage at land som Kina allerede har skaffet seg kontroll over mange av de viktigste ressursene. Her bør vi følge med på, og støtte opp om, det arbeidet som skjer i EU.

Hva blir det viktigste for bransjen og din virksomhet det neste halvåret, hva gjelder sirkulærøkonomi og bærekraft?

– Som samfunnsøkonom er nok det viktigste akkurat nå å følge med på økende inflasjon/prisvekst og årsakene til dette. En del av inflasjonen skyldes nok ettervirkninger av pandemien, og kan komme til å blåse over etter kort tid. Men vi ser også økte priser i fundamentale faktorer som energi og landbruksvarer, som ikke ser ut til å være et forbigående fenomen på samme måte. Dersom pengepolitikkens eneste verktøy skal være å øke rentene, kan det komme til å sabotere klimamålet og mål om å bremse tapet av biologisk mangfold. Omstillingen til en sirkulær økonomi beror på store investeringer. Da må vi finne andre verktøy for å håndtere inflasjon i omstillingen til en bærekraftig økonomi.

Hva skal du gjøre i sommer?

– Jeg skal både på utenlands- og norgesferie. Først skal jeg på sommerleir med en dansk organisasjon som heter Gode Penge. Deretter på festival i Tyskland sammen med noen venner, og så skal jeg besøke familie i Nord-Norge. Jeg reiser så mye som mulig med tog, buss og båt – men må innrømme at jeg det blir noe fly der forbindelsene er dårlige.

Hva er din favorittaktivitet for sommeren?

Uten tvil bading: Å slå ihjel noen timer på stranda eller brygga med gode venner eller en god bok.

Hva er favoritt mat og drikke om sommeren?

– Alt smaker bedre om sommeren! Men om jeg måtte velge, så lager jeg en salat Niçoise med en kald pils fra Sagene bryggeri i hånda.