Nyheter
Direktør Hans Petter Karlsen i Renovasjons- og gjenvinningsetaten må reforhandle avtalene om plastemballasje. Foto: REG

Osloplasten deles mellom Norsirk og Plastretur

Renovasjons- og gjenvinningsetaten er i sluttforhandlinger.

Siden sommeren 2020 har Norsirk plukket opp plastemballasjen som Renovasjons- og gjenvinningsetaten samler inn fra husholdningene i Oslo. Norsirk overtok etter at Plastretur sa opp avtalene med et 20-talls kommuner som følge av selskapets anstrengte økonomi.

Sier opp plastavtaler med kommunene

Må hente mindre i Oslo

Norsirk henter årlig mellom 2.500 og 3.000 tonn plastemballasje i Oslo. Men produsentsansvarsselskapet har fått Miljødirektoratet på nakken, fordi selskapet ikke har tilstrekkelig geografisk spredning på sin virksomhet.

Kort fortalt er problemstillingen som følger: Norsirk samler årlig inn totalt 5.000 tonn plastemballasje. Opp mot 3.000 av dette, altså 60 prosent, hentes i Oslo. Derfor mener Miljødirektoratet at Norsirk ikke innfrir avfallsforskriftens krav om innsamling i hele landet.

Vurderer lovligheten av plastoppsigelse – fortsett å kildesortere sier Oslo-byråd

Reforhandler

Dette gjør at Norsirk har måttet reforhandle avtalen med Oslo, slik at fordelingen av plastavfallet får en større geografisk spredning.

– Vi har en avtale som løper med Norsirk og som vi nå reforhandler volumet på. Og så har vi en parallell prosess med Plastretur som det ser ut til at vi lander et volum på, sier direktør Hans Petter Karlsen i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune til Avfallsbransjen.no.

Endringene kommer altså etter at Miljødirektoratet har pålagt Norsirk å spre innsamlingen av plastemballasjen de samler inn mer. Verken REG eller Norsirk var i utgangspunktet interessert i å endre avtalen.

– Vi hadde jo en avtale for 2024 som lå der med tydelige forpliktelser på begge sider. Så er det jo de forholdene som vi ikke påvirker som har endret forutsetningene for denne avtalen, sier Karlsen.

Oslo kommune ble tatt på sengen da Plastretur våren 2020 varslet oppsigelse av henteavtalen for plastemballasje med 30 dagers varsel. Plastretur viste den gang til at kommuner som benytter Optibag-systemet har en lavere kvalitet på plasten og at kostnadene ved å sende den til materialgjenvinning derfor er høyere enn kommuner som har valgt annen innsamlingsløsning. Karlsen mener plasten Plastretur ikke ville ha i 2020 har den samme kvaliteten i dag.

– Det er ikke stor forskjell på kvaliteten på det som kommer inn til oss nå. Kvaliteten på det vi leverer er jo en konsekvens av kvaliteten på det som blir satt på markedet. Så er det jo også en diskusjon om hvor stor materialgjenvinningsgrad det er mulig å få fra vårt Optibag-system. Den dokumentasjonen vi har fått fra Norsirk på hvordan det er behandlet synes ikke å være så stor utfordring som andre mener, sier Karlsen.

Oslo-plasten skal sendes til Sverige

Reagerer på prisforhandlinger

Forhandlingene med Norsirk og Plastretur er ikke avsluttet, men Karlsen mener at Oslo kommune vil komme akspetabelt økonomisk ut ved å splitte plastmengdene mellom de to produsentansvarsselskapene. Likevel mener han det er på høy tid at systemet endres, slik at returselskapene får en tydelig plikt til å hente plastavfallet.

– Og så må vi ikke drive å forhandle med pris. Det er en tilnærming jeg ikke helt forstår. Jeg trodde det var så enkelt at det er kostnadene som skal dekkes. Det er klart at dersom du leverer fra deg noe der det er masse restavfall, så skal du ikke få betalt for restavfallet. Men i hvilken grad ska tilgrisninger gi fratrekk, spør Karlsen.

Komprimatorer

Nordcon As

Biomat® Hundeposer

Naturabiomat AS

Slik leverer du båten

Viking Gjenvinning AS

Forretningssystem for avfall og gjenvinning, tilpasset dagens krav og skreddersydd for dine oppgaver

Ecit Wlcom AS

REEN CMS

Reen AS

Avfallscontainere

Nordcon As
Relaterte artikler
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Manglende strategisk tenkning bak utvikling av karbonfangst i Norge

Ole Jørgen Hanssen, NORSUS
Hanne Lerche Raadal, NORSUS

Plastpakking av frukt og grønnsaker

Naturabiomat AS

Kanalpresser / Horisontalpresser

EnviroPac AS

Portaler for deteksjon av radioaktivt materiale

Holger Hartmann As

Laxo liftdumper

NTM Trailer & Tipp

RT-30 håndholdt monitor for måling av radioaktivtet

Holger Hartmann As
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.