Nyheter Leverandørpraten
Morten Tønseth er administrerende direktør i Enviropac.

Svak krone gjør grønn omstilling dyrere for alle i gjenvinningsmarkedet

Det som er mer spennende er når det totale fotavtrykket til produktene blir en viktigere del av et beslutningsgrunnlag ved valg av produkter som kundene skal kjøpe. Pt ser vi en økende interesse for rapportering av dette på enkeltproduktnivå. Miljøeffekten av dette vil først komme når beslutninger reelt blir tatt med denne informasjonen, sier adm.dir Morten Tønseth i Enviropac

Det grønne skifte omfatter omlegging av gjenvinningsproduksjon til lav- og nullutslipp.

Mange avfallsselskaper lurer på om de må kjøpe helt nytt utstyr, ny teknologi og nye maskiner. EnviroPac, som er en del av Sulo Group, omtaler seg selv som Skandinavias ledene leverandør av utstyr og maskiner til kildesortering.

Adm.dir Morten Tønseth i Enviropac mener at for dem dreier det grønne skifte seg mye om omlegging til bruk av mer og mer resirkulert materiale i produktene, i kombinasjon med miljøfokus på logistikk/transport og ikke minst bruk av fornybar energi i produksjonen.

Hvordan ser du markedet for lav- og nullutslippsutstyr i gjenvinningsmarkedet – er etterspørselen i forhold til operatørenes uttalte ambisjoner?

– Slikt utstyr etterspørres mer og mer. Så det er voksende. Den største utfordringen i tillegg til høyere pris, er tilgang på utstyr som kan møte de målsettinger man har. Ikke minst gjelder dette tyngre utstyr og logistikk/transport i forhold til det, sier Tønseth.

Anbudene skal jo reflektere klima og miljø. Flere leverandører vi har snakket med mener vektlegging kan være tilfeldig. Hva mener du?

– Offentlige anbud har jo definert å skulle ha en minimum andel miljø i sine vurderinger. Diskusjoner i etterkant av en anbudsavgjørelse kan nok ofte bli hvordan man tolker svarene på dette området, mener Tønseth.

Hvilke trender ser du på utviklingen av nye maskiner og utstyr generelt nå?

– Det som fortsetter er fokus på resirkulerte materialer og materialer med lavt Co2 avtrykk. Karbonfritt stål er et eksempel på spennende nyvinninger på vei inn i markedet.

Bærekraftsrapportering kommer for fullt nå – påvirker det deres sortiment og valg av utstyr dere tar inn nå?

– Dette er et område vi allerede har forholdt oss til og jobber kontinuerlig med. Fotavtrykket forventer vi at blir en del av produktinformasjon om ikke lenge, og plastproduktene vil nok være først ut. Det som er mer spennende er når det totale fotavtrykket til produktene blir en viktigere del av et beslutningsgrunnlag ved valg av produkter som kundene skal kjøpe. Pt ser vi en økende interesse for rapportering av dette på enkeltproduktnivå. Miljøeffekten av dette vil først komme når beslutninger reelt blir tatt med denne informasjonen, sier adm.dir Morten Tønseth i Enviropac.

Har du noen tanker rundt ombruk av brukt utstyr, avskrivningsregler og anskaffelsesregler?

– For brukt utstyr så opplever vi stor interesse. Gjennom vårt utleieselskap roteres det mye brukt utstyr hvert år, og etterspørselen etter slike produkter utvikler seg i takt med den økonomiske situasjonen i markedet.

– Hva gjelder anskaffelsesregler så er det slik at så lenge vi alle må forholde oss til samme sett, så kan vi godt leve med det. Mer utfordrende kan det være å få markedet til å forstå at det ikke nødvendigvis er de mest krevende krav til en leverandør som gir de beste resultatene for en leveranse. Øket risiko og ansvar til en leverandør gjør jo at leverandøren må sørge for sikkerhet i sine kalkyler og kan i mange prosjekter gjøre produktene uforholdsmessig dyre. Det beste resultatet kommer som regel når både kunde og leverandør er fornøyde.

Avslutningsvis, hva annet du er opptatt av om dagen?

– Vi ser vel alle frem til sommer og forhåpentligvis sol. Så får vi håpe at tiden fremover gir oss forutsigbare rammevilkår og at norsk økonomi kan komme i en bedre situasjon enn for øyeblikket. Eksportindustrien har det bra med en svak krone, men vår bransje er i veldig stor grad påvirket av import og en svak krone. Det gjør omstillingen dyrere for oss alle sammen sier adm.dir Morten Tønseth i Enviropac.

Geotainer® – GTS-L

Allsidig avfallsløsning med tysk kvalitet

Alles Miljø AS

Overflate bunntømt

Alles Miljø AS

Bunntømte & nedgravde avfallsbeholdere

EnviroPac AS

Ferskvareposer

Naturabiomat AS

Plastpakking av frukt og grønnsaker

Naturabiomat AS
Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Målet med gebyrdifferensiering

Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

På tide å gi kundene en gulrot?

Toralf Igesund, Norwaste

Biomat® avfallssekker og linere

Naturabiomat AS

Avfallsbeholder i plast 1000L med lokk-i-lokk

Robuste, brukervennlige og 100% gjenvinnbare

Alles Miljø AS

Geotainer® – GTS-L

Allsidig avfallsløsning med tysk kvalitet

Alles Miljø AS

Semi-nedgravde bunntømt

Alles Miljø AS

Helt nedgravde bunntømt

Alles Miljø AS
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.