Nyheter

For mange svin på miljøskogen?

Miljødirektoratet mener at altfor mange bedrifter ikke tar miljørisikoen på alvor. – Vi kjenner ikke til noen medlemsbedrifter som ikke gjør det, svarer Roar Hansen, generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall.

Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane gjennomførte nylig en nasjonal tilsynsaksjon av tankanlegg for farlige kjemikalier og farlig avfall. Fokuset lå på bedriftenes tiltak for å forebygge utslipp – og på lagring av de farlige stoffene.

Nedslående resultat

Resultatet var nedslående. Hele ti av elleve inspiserte tankanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane oppfyller ikke forurensingsforskriftens krav, meldte Bergens Tidende. Altfor mange bedrifter følger ikke boka når de lagrer farlige kjemikalier og avfall.

– Tar ikke miljørisikoen på alvor

– Det har vært mange utslippshendelser de siste årene. Vi ser at for mange virksomheter fortsatt ikke tar miljørisikoen alvorlig, kommenterte Einar Knutsen, seksjonssjef i Miljødirektoratet, funnene i tilsynsaksjonen.

Altfor mange bedrifter tar ikke miljørisikoen for utslipp av farlige kjemikalier og andre farlige stoffer alvorlig nok, mener Miljødirektoratet. Illustrasjonsfoto: NFFA

 

Avfallsbransjen.no tok kontakt med Norsk forening for farlig avfall (NFFA) for å få en kommentar på det. NFFA er landets eneste ekspertorganisasjon for bedrifter som håndterer farlig avfall.

Forskjell på alvorlighetsgraden

Generalsekretær Roar Hansen understreker at langt fra alle de undersøkte bedriftene er medlemsbedrifter hos NFFA. Han uttaler seg derfor på et mer generelt grunnlag.

– Jeg vil være forsiktig med å kommentere overtredelsene, men mener at det er viktig å differensiere alvorlighetsgraden i bruddene på regelverket. Det er en vesentlig forskjell på dokumentavvik og teknisk avvik, poengterer Hansen.

 – Avvik vil alltid forekomme

– Avvik vil alltid forekomme i industribedrifter. Det er vanskelig å forsikre seg mot det, men det er selvfølgelig bedriftens ansvar å drive med et kontinuerlig forbedringsarbeid og overholde miljøregelverket, minner Hansen om.

Han «kjenner ikke til noen medlemsbedrifter som ikke tar miljørisikoen på alvor», sier han i samtale med avfallsbransjen.no.

 Radikal forbedring de siste årene

– Det har skjedd en radikal forbedring ute i bedriftene de siste ti årene, med større bevissthet rundt miljørisiko og mer kompetanse, understreker Roar Hansen og legger til at myndighetenes krav og tillatelser er blitt mye strengere og mer presise.

Organiserte bedrifter mer kompetente

Hans erfaring er at medlemsbedrifter, altså organiserte virksomheter, er mer kompetente i miljøspørsmål enn de som står utenfor en bransje- og interesseorganisasjon.

Roar Hansen, generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall. Foto: NFFA

– I bransjeorganisasjoner får bedriftene tilgang til nødvendig spisskompetanse. Dessuten blir de kontinuerlig oppdatert, legger generalsekretæren til. Ikke uventet slår han et slag for kontinuerlig kompetanseheving og viser til NFFAs arbeid på dette faglig krevende feltet.

Avfallsjuss og spesialopplæring

Det inneholder kompakt informasjon om farlig avfall – som et blikk på organisasjonens nettside viser: alt fra spesialkurs over kompetansepool til et ekspertpanel som hjelper bedriftene i hvordan miljøforskrifter skal leses og forstås.

 

 

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!