Nyheter
Den Gjelsten-eide miljøbedriften NOAH AS i Holmestrand har inngått entreprenøravtale med Hæhre. Foto: NOAH

 

NOAH inngår avtale med entreprenør Hæhre

Fra 1. september overtar Hæhre ansvaret for å utføre entreprenøroppgaver ved NOAHs anlegg for uorganisk farlig avfall på Langøya.

 

Miljøbedriften Norsk Avfallshåndtering AS (NOAH), med behandlingssenter på Langøya utenfor Holmestrand, tar imot og behandler restprodukter fra over 200 industrikunder. Hovedsakelig fra Norge, men også fra Sverige og Danmark. Den er heleid av Gjelsten Holding AS.

Én million tonn fra industrikunder

Restproduktene, som årlig utgjør rundt én million tonn, er typisk avfallssyre, aske fra forbrenningsanlegg og mange ulike fraksjoner av industriavfall og forurensede masser. De behandles og lagres i tidligere kalksteinsbrudd på Langøya utenfor Holmestrand.

Avtalen innbefatter nødvendig entreprenørarbeid med at Langøya skal tilbakeføres til ulike friluftsformål.

Massetransport og prosjektarbeid

Avtalen er av betydelig størrelse og medfører at Hæhre, i tett samarbeid med NOAH, skal sikre at gjenstående entreprenøraktiviteter gjennomføres på en sikker og kostnadseffektiv måte, skriver NOAH i en pressemelding. Hva som ligger i formuleringen «betydelig størrelse», nevnes ikke.

Oppgavene vil være både typiske driftsaktiviteter i form av massetransport, men også prosjektrelatert virksomhet for å ferdigstille øya slik at lokalbefolkningen kan bruke den til ulike friluftsformål om noen år.

Fast «pakke» fra Hæhre

Avtalen mellom NOAH og Hæhre innebærer at Hæhre stiller til rådighet en fast ressurspakke av mannskap og maskiner.  Overskuddskapasitet etter løpende driftsaktiviteter skal brukes til å utføre lavere prioriterte driftsoppgaver og samt ulik type prosjektaktiviteter, opplyser Holmestrand-bedriften.

Ga deponiet lengre levetid

Hæhre har utført oppgaver for NOAH tidligere. Det siste store prosjektet er utvidelsen av Sydbruddet som medførte at lagringskapasiteten for behandlet farlig avfall ble forlenget med to år – fra 2022 til 2024.

Rundt tre millioner tonn stein ble hentet ut og transportert til Gilhusbukta i Drammen. Steinen blir her benyttet som fyllmasser. Resultatet er rundt 140 mål med nyetablert grunn som skal utvikles til næringsformål. Siste del av utsprengningsprosjektet ble gjennomført i sommer.

LES OGSÅ: Krever rask avklaring om nytt deponi for farlig avfall

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!