Nyheter
Slik ser Den Magiske Fabrikken og anlegget rundt ut. Illustrasjon: Vesar

Unike opplevelser ved

«Den Magiske Fabrikken»

Snart åpner portene til kunnskaps- og opplevelsessenteret ved «Den Magiske Fabrikken». Den skal ta imot tusenvis av skoleelever og studenter fra Vestfold-kommunene.

Den Magiske Fabrikken er et unikt samdriftsprosjekt mellom avfallsaktørene Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar) på Sem utenfor Tønsberg, Lindum, Grønt Skifte, Air Liquide Skagerak i Porsgrunn, Tekniska Verken i Linköping og Greve Biogass, også på Sem.

Slik det ser ut nå, vil alt være klappet og klart 16. september. «Magifabrikken» ligger ved Rygg Miljøpark på Sem utenfor Tønsberg.

Det er interkommunale Vesar som står bak storprosjektet. Hensikten er at senteret blir en viktig bidragsyter til Vesars mål om 70 prosent materialgjenvinning.

Avfall fra én million mennesker

Ved anlegget gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass, biogjødsel til produksjon av ny mat og grønn CO2. I tilknytning til anlegget har Grønt Skifte etablert et «såpeboble-veksthus», et pilotprosjekt på 1.500 kvadratmeter hvor det dyrkes tomater. 500 kvadratmeter av dette veksthuset leies og vil være hjertet til kunnskaps- og opplevelsessenteret.

I dag produserer Den Magiske Fabrikken hvert år biogass av 120.000 tonn matavfall og husdyrgjødsel, noe som tilsvarer 6,8 millioner liter diesel. Illustrasjon: Vesar

– Fabrikken sikrer både kostnads- og miljøeffektiv behandling av matavfall fra i overkant av én million innbyggere i Østlandsområdet og bidrar til at kommunene, fylkene og næringslivet når sine klimamål, opplyser Vesars kommunikasjonssjef Kaia E. Ross Lind overfor avfallsbransjen.no.

Biogass av 120.000 tonn matavfall

I dag produserer anlegget biogass av 120.000 tonn matavfall og husdyrgjødsel årlig, noe som tilsvarer 6,8 millioner liter diesel. Landbruket i regionen mottar biogjødsel fra anlegget og biologisk CO2 fra biogassproduksjonen går inn i veksthuset.

En ny generasjon avfallssorterere?

I kunnskaps- og opplevelsessenteret vil elevene og studentene få lærerike opplevelser med et positivt miljøfokus som styrker deres kunnskap, holdninger og bevissthet rundt avfall, forbruk, miljø og klima, understreker Kaia Ross Lind.

Skal skape interesse for yrkesvalg

Hovedmålet med senteret er å oppnå bedre kildesortering blant barn og unge, og at dette også blir et økt fokus hos resten av befolkningen i området.

– Vi ønsker samtidig å inspirere og skape interesse for fremtidig utdannelse og yrkesvalg relatert til klimavennlig teknologiutvikling, miljøvennlig transport, grønn landbruksdrift og gjenvinningsbransjen, fortsetter kommunikasjonssjefen.

Opplæringsprogrammer

Gjennom opplæringsprogrammene «får avfallsaktørene en unik mulighet til å kommunisere alt det spennende som skjer ved Den Magiske Fabrikken og alle de involverte deltakerne i dette sirkulærøkonomiske prosjektet», mener hun.

– Vi har et ønske om at alle besøkende reiser herfra med inspirasjon om å forbruke mindre og bli enda dyktigere på kildesortering, nå som de vet at avfallet faktisk gjenvinnes og er et betydelig bidrag til et grønnere samfunn, sier Ross Lind entusiastisk.

Grønt Skifte har etablert et «såpeboble-veksthus», et pilotprosjekt på 1.500 kvadratmeter hvor det dyrkes tomater. Veksthuset er hjertet til det nye kunnskaps- og opplevelsessenteret. Foto: Vesar

Mange har bidratt økonomisk

Per i dag er det blitt investert rundt åtte millioner kroner i prosjektet. Selve senteret er finansiert gjennom den såkalte Vesar-modellen. Det bety at investeringene gjøres av én av eierkommunene og  Vesar leier gjeldende anlegg tilbake på langtidskontrakt.

Prosjektet har fått tre millioner kroner i støtte fra DNB Sparebankstiftelsen til en sti og tenketank i skogkanten bak senteret, hvor det vil legges til rette for undervisning og refleksjon. Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg har bidratt med 300.000 kroner til inventar i kjøkken og lab, mens Vestfold Fylkeskommune garanterer for en halv pedagogstilling, samt støtte til buss for videregående elever.

Samarbeid med universitet

Dessuten har Vestar i lang tid samarbeidet med Universitetet i Sør-Øst Norge (tidligere USN), særlig om utvikling av læringsteori og utarbeidelse av pedagogisk opplegg ved kunnskaps- og opplevelsessenteret.

Noe mer enn et biogassanlegg

Da planene om et biogassanlegg i Tønsberg lå på bordet, begynte aktørene bak fabrikkene tidlig å leke seg med ideen om å bruke anlegget til noe mer enn «bare» et biogassanlegg. Det resulterte i Den Magiske Fabrikken, og etter hvert også planene om et kunnskaps- og opplevelsessenter for barn og unge etter en inspirasjonstur til Vestforbrænning i København.

Allerede i 2014 ble det laget et visjonshefte som har bidratt til retningen på arbeidet. 16. september kan de besøkende se selv hva som ble virkeligheten av visjonene.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!