Nyheter
IVAR IKS har meldt at selskapet ikke vedtar boten som det er blitt ilagt for miljøkriminalitet. Foto: IVAR IKS

Miljøsak-striden

ender i retten

Verken avfallsselskapet IVAR IKS i Stavanger eller entreprenørselskapet Stangeland Maskin vil vedta bøtene for miljøkrim de er blitt ilagt. Saken ender dermed i retten, opplyser Økokrim.

I midten av juli ble det interkommunale selskapet IVAR IKS og Stangeland Maskin AS ilagt sviende bøter for ulovlig lagring av kompost i et massedeponi. Den opprinnelige fristen for å vedta dem, var 20. august. Siden har selskapene to ganger fått utsettelse.

Innvendinger fra Stangeland Maskin

Mens interkommunale IVAR IKS har meldt til Økokrim at selskapet ikke vedtar forelegget, har Stangeland Maskin AS skrevet et brev til Økokrim hvor selskapet kommer med innvendinger, opplyser førstestatsadvokat Tarjei Istad ved Økokrims miljøteam på forespørsel fra avfallsbransjen.no.

Førstestatsadvokat Tarjei Istad ved Økokrims miljøteam. Foto: Gorm K. Gaare

Går for retten i februar 2020

– Jeg kommer til å sende saken videre til retten, for felles behandling med straffesaken mot de fire tiltalte personene, tilføyer Istad.

Saken er berammet for Jæren tingrett i perioden 3. til 10. februar 2020.

Bedt om å vurdere lovanvendelsen

– Stangeland Maskin har gitt uttrykk for sitt syn og bedt Økokrim om å vurdere lovanvendelsen på nytt. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Toralf Haver i Haver Advokatfirma på vegne av sin klient.

Heller ikke Kjell Øyvind Pedersen, administrerende direktør i IVAR IKS, vil si noe, utover at styret har vedtatt at forelegget ikke skal godtas.

Kompost lagret i massedeponi

Selskapene er i en Økokrim-sak blitt ilagt bøter etter at kompost fra IVARs komposteringsanlegg på Hogstad i Sandnes ble ulovlig lagret i massedeponiet til Stangeland Maskin, i perioden juli til oktober i fjor.

Avrenningen fra komposthaugen førte til oppblomstring av såkalte lammehaler i Kvednhusbekken, med fare for dødelighet i bekkeørretbestanden og bunndyrfaunaen.

3 millioner i bot og inndragelse av fortjeneste

Stangeland Maskin AS er idømt til å betale 3 millioner kroner. I tillegg inndras 1,7 millioner som Sola-selskapet tjente på lagringsoppdraget. Boten til IVAR IKS er på 840.000 kroner.

Fire personer tiltalt

I tillegg er til sammen fire personer, to fra hvert av selskapene, tiltalt for forholdene ved Jæren tingrett.

– Hovedregelen i slike miljøsaker er at både bedrift og enkeltpersoner tiltales, forklarte førstestatsadvokaten da avfallsbransjen.no skrev om saken tidligere.

Brudd på forurensningsloven

Saken mot interkommunale IVAR IKS gjelder brudd på forurensningsloven. Selskapet har ikke overholdt fylkesmannens utslippstillatelse som sier at ferdigbehandlet kompost skal lagres innendørs.

Saken mot Stangeland Maskin gjelder brudd på plan- og bygningsloven og reguleringsbestemmelsene for deponiet, dessuten brudd på forurensningsloven for både selskapet og den ene av de tiltalte.

Det var Fylkesmannen i Rogaland som anmeldte IVAR IKS. Saken ble etterforsket av Sør-Vest politidistrikt og Økokrim.

Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!