Nyheter
Kickstart-aktivitetene, som ESA gir økonomisk støtte til, skal bidra til å redusere miljøkriminalitet ved hjelp av satellittdata. Foto: ESA/ATG medialab

Hvordan kan satellittdata brukes mot miljøkrim?

Den europeiske romorganisasjonen ønsker forslag fra norske bedrifter i kampen mot miljøkriminalitet – og tilbyr økonomisk støtte.

Den europeiske romorganisasjonen ESA har gjort det til en tradisjon å invitere bedrifter fra hele Europa til å utvikle såkalte kickstart-aktiviteter. Invitasjonen gjelder også norske selskaper.

I år er fokuset rettet mot miljøkrim – som for eksempel handel og dumping av farlig avfall. Interpol og FN anser miljøkrim som den fjerde største kriminelle aktiviteten i verden.

Opptil 60.000 euro

ESA tilbyr opptil 75 prosents finansiering av Kickstart-aktivitetene, opptil 60.000 euro. Både nye og etablerte firmaer kan søke seg til aktivitetene med nye prosjekter, skriver Norsk Romsenter på sine nettsider.

Ekstrastøtte mulig

Kickstart-aktiviteter, som kan videreutvikles til nye produkter, tjenester eller applikasjoner, kan få ytterligere støtte gjennom ESAs ulike programmer, som Business Application Program. I Norge har ESA et eget program som heter ESA BIC Norge.

Hvert år fokuserer ESA på nye temaer. I år er det blant annet kunstig intelligens, biomangfold og altså miljøkriminalitet – blant annet som nevnt handel og dumping av farlig avfall.

Forbrenning og eksport av farlig avfall

Kategorien som kan være interessant for avfallsbedrifter, kalles «miljømessig kvalitet». Den gjelder ulovlig forurensing, både dumping, forbrenning og eksport av farlig avfall til lands og i vann, men også utfordringer knyttet til manipulering av selskapers og nasjoners utslippskvoter for klimagasser.

Tidsfristen for innsending av forslag er allerede 11. oktober.

Bruk av satellittdata

Kickstart-aktivitetene, som ESA altså gir støtte til, skal bidra til å redusere miljøkriminalitet ved hjelp av satellittdata, enten ved direkte å forhindre miljøkriminalitet sammen med politi og andre myndigheter, eller ved å hjelpe industri og næringsliv med å vise at de følger miljølover og andre reguleringer som tar vare på miljøet.

Overvåking av miljøkrim

– Både ESA og Norsk Romsenter ønsker å få bedre oversikt over hvordan satellittdata og annen teknologi fra rommet kan brukes i arbeid for å bidra til å redusere miljøkriminalitet, sier Evie Merethe Hagen, seniorrådgiver ved Norsk Romsenter.

Har bestilt rapport

Norge bruker allerede satellittdata til å overvåke miljøkriminalitet som ulovlig, udokumentert og uregulert fiske, samt avskoging og oljesøl nasjonalt. Dessuten har Klima- og miljødepartementet bedt Norsk Romsenter om å lage en rapport som gjennomgår hvordan satellitter kan hjelpe i innsatsen mot nasjonal og internasjonal miljøkriminalitet.

Egen kontaktperson mot ESA

Kristine Løvflaten Koslung ved Kjeller Innovasjon er ESAs ambassadør for kickstart-aktivitetene i Norge. Hun kan bistå norske firmaer med kommunikasjonen med ESA, samt med søknadsskriving og søknadsprosess, skriver Norsk Romsenter.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!