Bransjestemmer
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, mener at avfallsbransjen og karbonfangst passer som den berømte hånden i hansken. Foto: Norsk olje og gass

Avfallsbransjen godt egnet til karbonfangst

«Det finnes faktisk ikke noe annet alternativ enn CO2-rensing dersom avfallsbransjen skal bli utslippsfri», skriver Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en kronikk for avfallsbransjen.no.

At utslippene fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud kommer fra ett punkt, gjør det ekstra godt eget til karbonfangst, mener Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fra Norsk olje og gass. Foto: Fortum Oslo Varme

Den siste rapporten til FNs klimapanel (IPCC) er krystallklar. Vi har snart ikke mer tid igjen hvis vi skal nå de globale klimamålene. Vi trenger derfor alle gode løsninger for å begrense temperaturendringene, unngå irreversible endringer og få til en omstilling som verden aldri har sett maken til.

Energisektoren må og er i ferd med å gjennomgå store endringer dersom vi skal nå klimamålene. Produksjonen av fornybar energi må økes massivt. Og oljeselskapene er med på å drive fram denne utviklingen.

Shell og bioenergi

Shell er blant de fremste i utviklingen av bioenergi som kan blandes inn i bensin og diesel – for å redusere utslippene fra transport. Total utvikler og leverer løsninger for solenergi. Og Equinor er ledende innenfor vindkraft til havs. Senest illustrert med kontrakten til å bygge verdens største havvindpark utenfor Storbritannia.

Må bruke energien mer effektivt

I tillegg må vi bruke energi mer effektivt, samtidig som bruken av kull må ned. I Storbritannia ser vi hvordan bruk av mer fornybar energi, kombinert med naturgass fra Norge, gjør det mulig å redusere bruken av kull, og med det fjerne store utslipp.

Fortsatt behov for olje og gass

Det betyr imidlertid ikke at det ikke kommer til å være etterspørsel etter olje og gass når vi skal nå klimamålene. Selv i en verden hvor vi skal unngå mer enn 1,5 graders oppvarming, vil det være plass til olje og gass i energimiksen.

FNs klimapanels rapport om virkningene av 1,5 graders oppvarming har laget modeller om hvordan framskrivingen av energimiksen kan se ut i 2050. Der presenterer de fire forskjellige veier for hvordan vi kan nå målet.

Andelen olje og gass varierer fra 16 til 26 prosent. Ser man på gjennomsnittet for de fire, kan det oppsummeres med at om lag en fjerdedel av energien i 2050 kan komme fra olje og gass.

Kull den største forurenseren

Samtidig vet vi at brenning av kull, olje og gass er en av de største kildene til utslipp i verden. Heldigvis arbeider oljebransjen intensivt med å redusere både egne utslipp og utslipp fra sluttbruker. Akkurat nå pågår det diskusjoner internt i bransjen om oppdatering av veikartet for norsk sokkel. Der skal utslippsmålene for sokkelen skjerpes, og ambisjonsnivået skal opp.

Avfallsbransjen og karbonfangst

Klimapanelet legger til grunn at vi i tillegg er avhengig av å finne storskala løsninger for karbonfangst og -lagring, altså løsninger hvor vi fanger og lagrer utslipp. Ikke bare fra olje- og gassektoren, men også i andre sektorer som maritim transport, sementproduksjon – og i avfallsbransjen.

Bare i Europa finnes det 450 avfallsforbrennings​anlegg som slipper ut 90 millioner tonn CO2 årlig.

karl eirik schjøtt-pedersen, norsk olje og gass

Fortum Oslo Varme er en av industriaktørene som er med i fullskalaprosjektet som kan bli Europas første industrielle CO2-håndteringsprosjekt. Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo slipper ut like mye CO2 som 60.000 biler i året.

Avfallsbransjen perfekt for fangst

At utslippene kommer fra ett enkelt punkt, gjør det enkelt å fange dem før de når atmosfæren. Og det finnes faktisk ikke noe annet alternativ enn CO2-rensing dersom avfallsbransjen skal bli utslippsfri. Fordi utslippene kommer fra selve produktet, nemlig restavfallet.

Lett å eksportere

Dette er i tillegg en teknologi som kan eksporteres til andre byer. Bare i Europa finnes det 450 avfallsforbrenningsanlegg som slipper ut 90 millioner tonn CO2 årlig. Altså er potensialet både for globale CO2-reduksjoner og teknologieksport stort, dersom vi får på plass industrielle løsninger i avfallsbransjen.

Men for å få til dette, er det flere aktører i flere industrier som er avhengig av hverandre. Og olje- og gassindustrien spiller en avgjørende rolle. For det er nemlig olje- og gassindustrien som har ansvaret for lagringsbiten så snart man får fanget utslippene fra Klemetsrud.

Lang erfaring med CO2

Bransjen har lang erfaring med CO2-håndtering. Siden 1996 har CO2 fra gassproduksjon på norsk sokkel blitt injisert tilbake under havbunnen. CO2-håndteringsprosjektene ved Sleipner, Gudrun og Snøhvit er de eneste CO2-håndteringsprosjektene i drift i Europa i dag, og er unike i offshoresammenheng.

Håndteringskjede for CO2

I tillegg har vi opparbeidet viktig erfaring og kunnskap om testing, verifikasjon og utprøving av teknologi ved teknologisenteret på Mongstad. All denne erfaringen tar man med seg inn i fullskalaprosjektet når vi skal realisere en CO2-håndteringskjede i Norge.

Det vil være et svært viktig bidrag i kampen mot klimaendringer. Ikke bare for avfallsbransjen og for olje- og gassbransjen. Men også for andre viktige industrier. I tillegg til at potensialet for verdiskaping og nye arbeidsplasser i Norge er betydelig.

Når det gjelder olje- og gassindustriens avfall i form av opphugging av plattformer, så er det strenge reguleringer for eksport av meldepliktig avfall. Eksport av meldepliktig avfall til land utenfor EU, EØS eller OECD er i utgangspunktet forbudt.

Norske leverandører og underleverandører har vært konkurransedyktige når det gjelder opphugging av utrangerte plattformer.

karl eirik schjøtt-pedersen

Opphugging av plattformer

Norske leverandører og underleverandører har vært konkurransedyktige både på kompetanse, kapasitet og pris når det gjelder opphugging av utrangerte plattformer.

Olje- og gassindustrien imøteser et fortsatt godt samarbeid med avfallsbransjen for at både norsk og europeisk industri skal forbli konkurransedyktige – også i framtiden.

 

 

Transport

Viking Gjenvinning AS

Termisk hydrolyse av slam og bioavfall

Cambi ASA

Biomat® matavfallsposer

Naturabiomat AS

Kildesortering utendørs

EnviroPac AS

Branndeteksjon

Onsite Security Solutions AS

Forretningssystem for avfall og gjenvinning, tilpasset dagens krav og skreddersydd for dine oppgaver

Ecit Wlcom AS
Relaterte artikler
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Manglende strategisk tenkning bak utvikling av karbonfangst i Norge

Ole Jørgen Hanssen, NORSUS
Hanne Lerche Raadal, NORSUS

Slukkehenger

På områder hvor man trenger en ekstremt effektiv mobil slukkeløsning er vår beredskapshenger operativ på få sekunder.

Onsite Security Solutions AS

Biomat® matavfallsposer

Naturabiomat AS

Slik leverer du båten

Miljøvennlig og trygg destruksjon

Viking Gjenvinning AS

CTS krokhenger til bil

NTM Trailer & Tipp

Avfallsbeholdere

Alles Miljø AS
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.