Nyheter
Fjerningen av avgiftsfritaket for biodrivstoff kan føre til en økning av miljøgassutslipp fra næringstransporten. Foto: Avfall Sverige

Statsbudsjettet 2020

Bioavgift kan gi høyere utslipp

Regjeringen foreslår å innføre veibruksavgift på biodiesel og bioetanol. Det vil trolig sørge for økte utslipp fra transportsektoren allerede fra neste år, frykter bransjeorganisasjonen Drivkraft Norge.

Det er altså biodiesel og bioetanol, som omsettes utover omsetningskravet, som skal bli ilagt veibruksavgift. Annet biodrivstoff vil ikke rammes av avgift.

For å forklare med detaljert: Biodrivstoff som omsettes utover omsetningskravet som Klima- og miljødepartementet forskriftsfestet 3. mai 2018, skal fra 2020 ilegges veibruksavgift. Samtidig øker omsetningskravet fra 12 til 20 volumprosent fra årsskiftet av.

Biogass, hydrogen, hytan og elektrisitet, som brukes i el- og hybridbiler, er ikke omfattet av omsetningskravet, og vil dermed ikke måtte betale avgift.

Avgiftsfritak til stor hjelp

Avgiftsfritaket for biodrivstoff, som omsettes utover omsetningskravet, ble innført i 2015 for å stimulere økte biodrivstoffvolumer. Fritaket for avgift har resultert i at biodrivstoff er blitt den teknologien som har bidratt med de største utslippsreduksjonene i transportsektoren, skriver Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge, på organisasjonens nettsider.

Drivkraft Norge er bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi.

Gulroten fjernes

– Konsekvensen av at denne gulroten nå fjernes i forslaget til statsbudsjettet, medfører at det sannsynligvis ikke lønner seg å selge en dråpe fornybart drivstoff utover omsetningskravet på 20 prosent, advarer Nøstvik.

Avgiften gjør at det i praksis blir et begrensende tak for hvor mye biodrivstoff som skal inn i det norske markedet.

Vil slå inn nesten umiddelbart

– Det vil medføre redusert fornybarandel i drivstoffet her til lands, og dermed også økte klimagassutslipp, siden det ble omsatt 23 prosent biodrivstoff i første halvår av 2019, mener generalsekretæren.

Næringstransporten glemt?

Biodrivstoff er en viktig forutsetning for nytte- og tungtransportens bidrag til klimagassreduksjoner. Avgiftspolitikken har derfor stor betydning for næringslivet, mener Drivkraft Norge.

– Vi har vurdert konsekvensene av en slik avgift sammen med NHO, Norges Lastebileier-Forbund, NHO Transport, NHO Logistikk og Transport, Asko, Tine og Posten. Samtlige aktører er enige om at dagens avgiftsfritak for biodrivstoff bør fortsette, sier Nøstvik.

Like stort som nullutslippsfondet

Innføring av veibruksavgift på alt biodrivstoff kan ha en provenyvirkning på om lag en milliard kroner. Dette tilsvarer det samme som Enovas nullutslippsfond.

Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!