Nyheter
Lagrådet er skeptisk til den svenske regjeringens forslag om å innføre skatt på avfallsforbrenning. Foto: Renova

Lagrådet skeptisk til svensk forbrenningsskatt

Lagrådet, en myndighet som gransker lovforslag i Sverige, har kommet med en uvanlig omfattende kommentar til regjeringens lovforslag om å innføre skatt på avfallsforbrenning.

Lagrådet er en svensk myndighet som har som sin oppgave å granske viktige lovforslag før de vedtas i Riksdagen. Lagrådet mener at forslaget om å innføre skatt på avfallsforbrenning vil ha meget begrenset effekt på de totale CO2-utslippene.

Bare antakelser?

«Lagrådet konstaterer at det ikke anføres noen konkrete argumenter for hensikten med det planlagte tiltaket. Det som anføres er snarere antakelser om effekten som kan oppstå under visse forhold. Den antatte, positive effekten er ikke blitt satt i relasjon til risikoen og til forutsigbare, negative konsekvenser», heter det i kommentaren.

Lagrådet stiller også spørsmål ved regjeringens oppdrag til skattemyndighetene om å utrede skattens konsekvenser, skriver Avfall Sverige på sine nettsider. Denne utredningen skal lages i løpet av høsten.

Ingen bindende uttalelse

Lagrådets uttalelse har ingen bindende virkning. Regjeringen (og Riksdagen) har dermed mulighet til å drive gjennom sitt lovforslag. Som avfallsbransjen.no skrev tidligere, skal skatten på avfallsforbrenning etter planen innføres fra 1. april 2020.

Avfall Sverige kjemper fortsatt med «nebb og klør» for at skatten ikke innføres.

Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!