Nyheter
Avfall Norge mener at regjeringen bør droppe sine planer om prising av utslipp fra forbrenning. Foto: BIR

Hardt ut mot «forbrenningsskatt»

Avfall Norge mener at regjeringen bør droppe planene om prising av utslipp fra forbrenning. Den vil ikke bidra til lavere utslipp av klimagasser.

Bransjeorganisasjonen var i dag en tur innom finanskomiteen på Stortinget for å legge fram sine innspill til neste års statsbudsjett. Der gjorde administrerende direktør Nancy Strand det klart for politikerne at prising av utslipp fra forbrenning ikke er veien å gå, og at regjeringens forslag bør skrinlegges.

EU-kvoter eller CO2-avgift?

I sin klimastrategi for 2030 varslet regjeringen at den nettopp vil gjøre det – prise utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenningsanlegg. I 2018 sa den at den vil arbeide videre med å innlemme forbrenningsanleggene i EUs kvotesystem eller innføre CO2-avgift på forbrenning av avfall.

I forslaget til neste års statsbudsjett har regjeringen ikke tatt stilling til hvilket virkemiddel den kommer til å velge – som avfallsbransjen.no skrev da det ble lagt fram 7. oktober.

Heller omsetningskrav – som for biogass

Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge, mener at regjeringens forslag for utslippsbeskatning ved forbrenning bør skrinlegges. Foto: Torbjørn Leidal

Avfall Norge mener imidlertid at begge forslagene bør legges døde. Istedenfor peker organisasjonen på det foreslåtte omsetningskravet til biogass i skipsfarten.

«Dette er et proveny-nøytralt virkemiddel som reduserer utslipp i to sektorer. Det er også en langsiktig og skalerbar løsning som gjør at det kan skapes lønnsomme verdikjeder, basert på biologiske avfallsressurser», heter det i høringsinnspillet.

Trenger flere virkemidler

– Avfall Norge mener Norge trenger flere slike virkemidler som fremmer bruken av resirkulerte ressurser fra avfall. Det reduserer utslipp og skaper arbeidsplasser, understreket Nancy Strand.

Her kan du lese hele høringsinnspillet.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!