Nyheter
Illustrasjon: Chalmers Tekniska Högskola

Tekno-nyhet fra Sverige:

Alle typer plastavfall kan bli til ny plast

En forskergruppe ved Chalmer Tekniska Högskola i Gøteborg har funnet en kjemisk prosess som bryter ned plastavfall til molekylnivå. Gassen som dannes, kan bli til ny plast av opprinnelig kvalitet.

Teknikken vil sørge for at dagens plastfabrikker kan gjøres om til returraffinerier, mener forskerne. Og det innenfor bestående infrastruktur. Det er altså ikke behov for nye fabrikker.

Benytter seg av plastens egenskaper

Forskergruppen som ledes av Henrik Thunman, professor og avdelingsleder for Energiteknikk på Chalmers, ser på plastens sammensetning som en mulighet til sirkulær bruk. Særlig at den ikke brytes ned på en naturlig måte.

Plast – et fantastisk material

– Vi må ikke glemme at plast er et fantastisk material som gir oss produkter som vi ellers bare hadde kunnet drømme om. Problemet er at den produseres til en så lav pris at det hadde vært billigere å lage ny plast av olje og fossil gass enn av innsamlet og sortert plastavfall, mener Henrik Thunman.

Professor Henrik Thunman, avdelingsleder ved Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Foto: Johan Bodell, Chalmers

Ny plast av ypperste kvalitet

Forskerne har gjennomført sine forsøk med kjemisk gjenvinning ved Chalmers kraftsentral i Gøteborg. Målet var å utvikle en teknisk prosess som gjør det mulig å lage ny plast av ypperste kvalitet av brukt plastavfall.

I eksperimentene greide forskerne å omvandle 200 kilo plastavfall i timen til en gassblanding i 850 graders varme. Gassen kan senere gjenvinnes på molekylært nivå til ny plast.

Mekanisk i dag – kjemisk i morgen?

I dag gjenvinnes plast hovedsakelig på en mekanisk måte. Med kjemisk gjenvinning kan kretsløpet for plast sluttes, skriver forskergruppen på Chalmers nettsider.

Under forutsetning at energien som brukes under gjenvinningen, kommer fra fornybar energi. Innkasserte biobaserte materialer, som papir, tre og klær, kan også brukes som råvarer i den kjemiske prosessen.

Problemet er at plasten i dag produseres til en så lav pris at det hadde vært billigere å lage ny plast av olje enn av innsamlet og sortert plastavfall.

professor henrik thunman, Chalmer Tekniska Högskola, Gøteborg

Kun ti prosent gjenvinnes

I 2015 ble det globalt gjenvunnet kun to prosent av totalt rundt 350 millioner tonn plastavfall – til produkter av likeverdig kvalitet som de opprinnelige. Åtte prosent gjenvinnes til en lavere kvalitet.

Hovedparten av de 40 prosent som ikke havner på avfallsdeponier, eller i naturen, gikk til energigjenvinning – eller til volumreduksjon gjennom forbrenning. Sistnevnte forårsaker som kjent utslipp av miljøgifter til atmosfæren.

Her kan du lese mer om forskernes teknologiske gjennombrudd.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!