Nyheter

5 spørsmål til Avfallsforum Møre og Romsdal

 

Nye aktører med nye tanker og ideer i avfallsmarkedet er lærerikt og givende for oss gamle og etablerte travere. Sammen med ny teknologi for brannslukning var dette høydepunktene, sier Irene Vik styreleder i Avfallsforum Møre og Romsdal. Vi oppsummerte forumet med fem spørsmål:

Spørsmål 1. De fleste vi snakket med berømmer Avfallsforum Møre og Romsdal for bra arrangement kombinert med overkommelige priser?

-Dette er noe vi har fokus på når vi planlegger arrangement – at det ikke skal bli for dyrt. Flest mulig skal ha mulighet til å delta. Vi har et sekretariat som er finansiert av Avfallsforumet gjennom medlemskontingent. Vi setter ned programkomite. Arbeidet her går på omgang blant medlemmene.

 

Spørsmål 2. Hvorfor brann som hovedtema i Møre og Romsdal. Er det spesielt mye som kan brenne i dette markedsområdet?

-Det er ingen tall som tyder på overhyppighet av branner i vårt område. Men, medlemmene våre er interessert i dette tema fordi det er mange branner i avfallsbransjen på landsbasis. Det er viktig for vårt omdømme å jobbe med aktuelle temaer.

 

Spørsmål 3. Hvordan er det å drive avfallsbehandling som skal tilfredsstille krav til sirkulær økonomi og så videre ute i distriktet?

-Generelt kan jeg si at vår lokale bransje prioriterer gode løsninger som passer i regionen vår. På landsbasis bør vi absolutt ha felles piktogram og fargekoder.

Spørsmål 4. Hva er de største utfordringene lokalt i Møre og Romsdal i årene fremover når det gjelder avfallshåndtering?

-Det er mange. Men jeg vil kanskje trekke frem utfordringen med riktig og tilstrekkelig transport. Vi må sørge for at logistikken går opp. Man må ha last begge veier. Det kan være utfordrende. Dernest vil jeg trekke frem avfall i sjøen. Det merkes godt her i fylket. Hvordan for eksempel håndtere brukte fiskebruk. Å ta vare på havet er viktig for vår region.

Spørsmål 5. Hva vil du at leserne våre og resten av landet skal sitte igjen med av inntrykk fra Avfallsforum Møre og Romsdal?

-Spesielt fra denne konferansen vil jeg at bransjen her i regionen og resten av landet skal jobbe forebyggende for å minske antall avfallsbranner. Da er det noen enkle ting vi kan gjøre:

– Ha det ryddig og ordentlig med rent gulv før vi går hjem

– Ha god internkontroll. Det er forebyggende og da vet vi hva vi skal gjøre hvis vi plutselig må håndtere en brann eller hindre at et branntilløp blir til en storbrann.

Blir dette skikkelig kommunisert, er jeg godt fornøyd og hele bransjen vil få et bedre omdømme, avslutter Irene Vik, styreleder i Avfallsforum Møre og Romsdal

Avfallsbransjen.no vil legge til at vi gjerne kommer på besøk til andre avfallsforum……

Relaterte saker
Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!