Nyheter

– EGE hadde et etatsproblem, men ingen sies opp

Hans Petter Karlsen, direktør for både EGE og REN har ikke sagt opp ansatte og vil sammen med Byrådsavdelingen følge opp PWC-rapporten.

– Ingen er sagt opp. Dette er et etatsproblem og kan ikke hefte ved den enkelte. Slik svarer Hans Petter Karlsen på spørsmål om hvilke konsekvenser avsløringene i PWC-rapporten får for ansatte. Han legger til at det Byrådsavdelingen som har bestilt rapporten.

Byrådavdelingen bestemmer

– Vi har startet noen prosesser i undersøkelsesperioden så de viderefører vi. Byrådsavdelingen har bestilt rapporten, og må så i etatsstyringen si hvordan rapporten skal følges opp, sier etatslederen.

Karlsen mener å ha kontroll på arbeidstidsbestemmelsene og det blir derfor ikke det mest prioriterte området fremover. På ansettelsessiden skal REN og EGE slås sammen. Et tilvisningsutvalg skal etableres fra 1.1. 2020 og skal innplassere medarbeiderne.

– Da skal vi ikke gjøre store forandringer før det skjer, sier den doble etatsdirektøren Hans Petter Karlsen.

– Vi kan bruke tid på å diskutere om historikken er helt slik PWC fremstiller den, men la oss heller bruke tiden på det som kommer og ikke på det som har vært, sier Karlsen; som samtidig bekrefter at han har søkt jobben som direktør for den nye fusjonerte etaten.

Uregelmessighetene stoppet raskt etter at du tok over. Hva er oppskriften på en så rask endring?

– Jeg tror ikke du skal overdrive min betydning i denne sammenhengen, sier Karlsen beskjedent;  og legger til at PWC-rapporten omfattet 3 områder: Ansettelse, arbeidstid og anskaffelser.

Karlsen forteller at det har ikke vært så mange ansettelser i hans tid som etatsdirektør:

– Så der har jeg ikke hatt muligheten til å bomme, sier han. Når det gjelder arbeidstid og AML, så hadde jeg med meg noe erfaring fra REN. Kombinert med at etaten hadde en meget god internkontroll og således hadde identifisert årsaker og mulige tiltak, så var det egentlig bare å iverksette, forteller Karlsen.

Tøffe tak

– På anskaffelsessiden har det vært tøffe tak. Her har de ansatte gjort en formidabel innsats, og vi har også blitt tilført noen ekstra ressurser. Med de føringene jeg fikk fra Byrådsavdelingen kom det klar bestilling, som jeg videreførte til ledergruppen. Det var dermed klart for alle hva vi hadde å jobbe med og hvilke forventninger som var stilt til oss, sier Hans Petter Karlsen.

REN hadde ansvar for avfallsinnsamlingen, men ikke myndighet til å instruere EGE til å samarbeide. Nå får du både makt og myndighet samlet i landets største etat. Du er ikke bekymret for stordriftsulemper?

– Nei, egentlig er jeg ikke det. Dette er en verdikjede. Det er klar overgang mellom RENs hente- og bringeordninger, og EGEs mottak, utsortering og gjenvinning. Man representerer ulike fag og kompetanser, men utgjør sammen en helhetlig kjede. Vi skal lage en etat som er funksjonell og operativ i driften sin. I stedet for å tidligere ha løftet saker som har berørt begge etater til Byrådsavdelingen, kan vi fremover løse dem raskere på rett nivå i etaten. Det vil komme Oslos innbyggere til gode, sier Hans Petter Karlsen optimistisk.

Konkurranseutsetting er politisk vedtatt at ikke skal skje. Er det flere slike vedtak som kan tendere til å være avfallsfaglige, men som ligger som politiske rammevilkår for dere?

– Konkurranseutsetting har en tendens til å dukke opp som tema en gang i året, altså under budsjettbehandlingen – og da er det gjerne innsamlingen som løftes frem, sier Karlsen. Han tror at REN har vist at de har kontroll på den biten.

Fortsatt nedgang i klager

– Vi hadde forrige uke så vidt over 170 klager på de 115.000 beholderne vi tømmer hver uke. Det er et prosentuelt lavt tall, men vi jobber like fullt for å få lavere klagetall. Samtidig er det slik at noen klager er uberettiget mens andre kan være at kunde er misfornøyde med tilbaketrillingen av avfallsbeholderen, sier Karlsen.

Kontroll på arbeidstid

– Vi har nå også en god kontroll og robusthet med hensyn til arbeidstid. I løpet av de siste 70 ukene har vi hatt totalt 12 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i vår innsamlingsavdeling. Den avdelingen er en ren videreføring og følgelig helt sammenlignbar med Veireno i Oslo.

– For meg er det forunderlig at noen fremdeles sammenlikner vår virksomhet med Veirenos. La meg i den sammenheng minne om at Veireno hadde uker med over 3.500 klager, og flere enn 130 brudd på AML, fortsetter Karlsen.

Risiko ved konkurranseutsetting

Han legger til at tidligere fulgte man ikke opp AML på underleverandører i samme grad som nå.

– I tillegg har vi fått et annet, og mer normalisert prisnivå, etter at aktører med varierende grad av seriøsitet har falt fra. Vi er uansett politisk styrt, men for min egen del ser jeg langt større risiko enn potensiale for en økonomisk besparelse ved en konkurranseutsetting, sier Karlsen.

Hvor står REN og EGE i forhold til Avfall Norge og KSBedrift Avfall?

– Det er godt kjent at begge etater er med i Avfall Norge og at REN meldte seg inn i KSBedrift Avfall. Jeg skal ikke forskuttere hvilke arenaer og medlemskap ny etat vil velge. Det kan fort bli en vekting mellom Avfall Norge og/eller KS Bedrift.

Balanser ressurser fremover

– Interessepolitisk mener jeg vi har mest å hente i KS Bedrift Avfall, det er der vi kan påvirke våre rammebetingelser. Vi er jo kommunale. Men rent avfallsfaglig er Avfall Norge en interessant arena, sier Karlsen.

– Samtidig tror jeg nok også at Avfall Norge i større grad enn REN vil merke det om vi reduserer vårt engasjement. Da tenker jeg ikke primært på vårt økonomiske bidrag, men på all den kompetansen og de arbeidstimer de medarbeidere som leder eller deltar i de ulike nettverk og faggrupper tilfører. Jeg skal ikke på noe vis kutte noen forbindelser nå, det er andre saker som er i fokus – men dette er noe vi må se hvordan vi balanserer fremover, sier Karlsen.

Jobben din er utlyst – de fleste blir overrasket om ikke du søker og får jobben?

– Søknadsfristen var 1.november, og jeg har søkt, bekrefter Hans Petter Karlsen. Han legger tørt til at det er andre som ansetter. Vi legger til for egen del av det vil overraske stort om ikke Hans Petter Karlsen skal lede den nye etaten fra 1.1.2020.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!